x

Byudvikling som løftestang

Pressemeddelelse 17. november 2016

Realdania By & Bygs nye publikation ”Strategisk ledelse af byudvikling” giver inspiration til danske kommuner, der vil bruge byudvikling til meget mere end at bygge huse og anlægge byrum.

I Sønderborg er en havneomdannelse med arkitektur i international klasse på vej til at løfte hele byen. I Valby har et større aftalekompleks løst lokale interessekonflikter og skabt et nytænkende butiksmiljø – og i Billund er kommunen og store virksomheder gået sammen om en strategi, der skal udvikle hele byen som børnenes hovedstad over 30 år.

 

Det er blot nogle af eksemplerne på markante danske byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg har samlet i en ny publikation med titlen ”Strategisk ledelse af byudvikling”. Eksemplerne viser, at mange kommuner i dag bevæger sig langt ud over den klassiske myndighedsrolle og går strategisk til værks for at forandre byen.

 

- Byudvikling handler om meget mere end bygninger, veje og byrum – og flere og flere kommuner vælger i dag en strategisk tilgang for at skabe en social, økonomisk og kulturel forandring. Med den nye publikation har vi samlet og formidlet erfaringer fra markante byudviklingsprojekter og samtidig prøvet at give overblik over nogle af de veje, som en kommune kan gå, når den virkelig vil løfte byen, siger Realdania By & Bygs adm. direktør Peter Cederfeld.

 

 

Fire modeller for kommunalt engagement
Gennem tolv konkrete projekter anskueliggør ”Strategisk ledelse af byudvikling” fire modeller for, hvordan en kommune kan arbejde strategisk og proaktivt med byudvikling sammen med andre aktører.

 

De fire måder at samarbejde på, er facilitatormodellen, interessentmodellen, selskabsmodellen og ejermodellen. Modellerne adskiller sig blandt andet fra hinanden i forhold til, om de forudsætter kommunalt ejerskab til jord, samt kommunens styringsmuligheder og økonomiske engagement.

 

Hver model er repræsenteret ved tre markante projekter. I alle tolv eksempler er beskrevet udfordringer og strategiske greb, kommunens rolle og samspil med andre aktører, hvad der gøres for at fremme realiseringen samt læring fra projektet.

 

Beskrivelsen af projekterne er blevet til i et samarbejde med de kommuner, hvis projekter er omtalt. Realdania er involveret i nogle af projekterne men langt fra dem alle.

 

”Strategisk ledelse af byudvikling” kan hentes gratis i digital form på www.Realdaniabyogbygklubben.dk, hvor den også kan bestilles som trykt publikation for 49 kr.

 

Fire modeller for proaktivt kommunalt engagement i byudvikling:

• Facilitatormodellen: Kommunen eller en anden aktør er facilitator i en fælles strategiudvikling, der ofte handler om meget mere end fysisk byudvikling.
• Interessentmodellen: Kommunen indgår som interessent og søger sine strategier realiseret gennem et aftalebaseret samarbejde med grundejere og andre aktører i et byudviklingsområde.
• Selskabsmodellen: Kommunen forfølger sine strategiske mål som medejer af et arealudviklingsselskab, der kan drive byudviklingen effektivt og på tværs af kommunale budgetår.
• Ejermodellen: Kommunen er selv grundejer og er gennem sin styring af by-udviklingen i en stærk position til at realisere sine strategiske mål..