x

Strategisk ledelse af byudvikling

Bog

Udgivelsesdato
17. november 2016

Sideantal
83 sider

Forfatter(e)
Af Realdania By & Byg

For medlemmer af
Realdania By & Byg Klubben
79,00 kr.
(99,00 kr. for ikke-medlemmer )

Læg i kurv

”Strategisk ledelse af byudvikling” præsenterer en række markante byudviklingsprojekter, hvor kommunen har bevæget sig ud over myndighedsrollen og indtaget en aktiv rolle for at forfølge byens visioner og mål. Publikationen opstiller fire modeller for, hvordan en kommune kan gribe en sådan strategisk byledelse an.

Byudvikling handler i dag om meget mere end bygninger, veje og byrum. En bred og mere strategisk tilgang til byudvikling vinder indpas i mange danske kommuner, ofte ud fra et ønske om at generere en social, økonomisk og kulturel forandring af hele byen eller lokalområdet.

Det er udgangspunktet for Realdania By & Bygs publikation ”Strategisk ledelse af byudvikling”, som præsenterer en række markante danske byudviklingsprojekter, hvor kommunen har indtaget en aktiv rolle for at forfølge byens visioner og mål. Realdania er involveret i nogle af dem men langt fra dem alle.

Desuden viser publikationen forskellige veje til at gribe udfordringen an - i form af fire modeller for hvordan en kommune, udover at være myndighed, kan engagere sig i samspil med andre aktører om realisering af byudvikling.

De fire måder at samarbejde på, er facilitatormodellen, interessentmodellen, selskabsmodellen og ejermodellen. Modellerne adskiller sig blandt andet fra hinanden i forhold til, om de forudsætter kommunalt ejerskab til jord, samt kommunens styringsmuligheder og økonomiske engagement.

Hver model er repræsenteret ved tre markante projekter. I alle tolv eksempler er beskrevet udfordringer og strategiske greb, kommunens rolle og samspil med andre aktører, hvad der gøres for at fremme realiseringen samt læring fra projektet.

”Strategisk ledelse af byudvikling” henvender sig især til kommunale topledelser men også til kommunale fagchefer og de virksomheder, som rådgiver kommunerne inden for byudvikling.

Du kan downloade publikationen her - eller købe et trykt eksemplar for 99 kr. her.

Vil du opleve Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter?
Realdania By & Byg Klubben afholder en lang række erhvervsarrangementer i vores projekter.
Se kommende erhvervsarrangementer om byudvikling

Kontaktperson: Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By & Byg, tlf. 70 11 66 66, mail: cra@realdaniabyogbyg.dk.