x

Fire hold går videre i FredericiaC's konkurrence

Pressemeddelelse 12. december 2010

FredericiaC’s dommerkomité har nu udvalgt de hold, der går videre i konkurrencen om en udviklingsplan for den nye bydel mellem Fredericias bymidte og Lillebælt. Dommerkomitéen glæder sig over både kvaliteten i holdenes arbejde og et betydeligt engagement fra borgere og interessenter, der har taget imod invitationen til dialog.

FredericiaC’s dommerkomité har udpeget fire tværfaglige hold, der skal videre til parallelkonkurrencens Fase 2 for at udarbejde bud på en samlet udviklingsplan for FredericiaC-området. Holdene er Hold Adept, Hold Arup, Hold KCAP og Hold Vandkunsten.

Dommerkomitéen, som består af FredericiaC’s bestyrelse, rådgivet af særligt udpegede fagspecialister, har udvalgt de fire hold på baggrund af den samlede kvalitet af hvert enkelt holds bidrag og ud fra et ønske om variation og spredning i tilgang og idéer blandt de fortsættende hold. Med de fire valgte hold er der fundet en sammensætning, hvor både danske og udenlandske erfaringer kan inspirere den endelige udviklingsplan.

Bidragene består hver især af en projektbeskrivelse og en procesbeskrivelse – herunder en beskrivelse af, hvordan hvert enkelt af FredericiaC’s visionspunkter kan blive til virkelighed, og et fysisk helhedsgreb i grove træk.

Stor borgerinteresse
Mens dommerkomitéen har sat sig ind i forslagene, har godt 300 besøgt FredericiaC’s udstilling af holdenes forslag, og en del har benyttet muligheden for at give deres besyv med inden bedømmelsen. Dommerkomitéen har fået forelagt indlæggene fra borgere og interessenter og er i bedømmelsen af holdenes bidrag enig i en stor del af de indkomne bemærkninger.

- Det er virkelig glædeligt at se, at ikke nok med, at de konkurrerende hold har præsteret nogle meget fremsynede bidrag, de har også vist en betydelig forståelse for Fredericias særlige historie, den unikke byplanmæssige kulturarv og byens store potentiale. Og det er lige så glædeligt at mærke, hvordan borgere og interessenter har taget imod invitationen til dialog ved at komme med engagerede kommentarer til holdenes forslag, siger Fredericias borgmester Thomas Banke.

Også FredericiaC’s bestyrelsesformand Lars Holten er meget tilfreds:

Styrket position til Fredericia
- Det er nogle meget fornemme konkurrencebidrag, og blandt andet er det interessant, at flere af holdene har et spændende og overraskende fokus på, at det kræver en helt særlig strategi at udnytte de store potentialer, som Fredericia har, så byen kan ændre sit image fra gammel industriby til en by med spændende bomuligheder og moderne erhverv. På den måde får udviklingen af FredericiaC også en regional betydning, siger bestyrelsesformanden og lover, at de fire fortsættende hold vil blive udfordret på, hvordan det konkret kan gøres.

En række af kommentarerne fra byens aktører kan ses på FredericiaC’s hjemmeside i form af breve og indlæg på FredericiaC’s dialogplatform. Derudover har FredericiaC talt med nogle af de mange besøgende under FredericiaC’s udstilling af konkurrencebidragene og med interessentgrupper på et møde om netop holdenes konkurrencebidrag den 23. november.

- Det er glædeligt, at mange borgere og interessenter bekræfter vores opfattelse af, at holdene virkelig har forstået deres opgave. Netop dialogen med borgere og interessenter har fra starten været en hjørnesten i FredericiaC-projektet, og det er som om det nu står helt klart, hvor meget det betyder for processen, at byen er med i det, der foregår. FredericiaC kan blive et eksempel for andre byer på, hvordan man griber byudvikling an, siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania Arealudvikling.

Næste fase
Konkurrencens Fase 2 går i gang efter nytår, hvor FredericiaC holder startseminar for de fire hold. Offentligheden får fortsat mulighed for at følge processen frem til maj, når de fire holds bud på en endelig udviklingsplan skal bedømmes.