x

FredericiaC åbner arealer med nye faciliteter for borgerne

Pressemeddelelse 20. maj 2010

Løberute med lys, soppeområde, udkigstårn, legeområder og steder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten til Strib Fyr, broen og bæltet. Det er nogle af de midlertidige faciliteter, som venter fredericianerne henover sommeren 2010.

Området skal i den kommende tid indrettes med midlertidige belægninger og en omfattende beplantning, som skal være til gavn og glæde for fredericianerne, alt imens bydelen udvikles. Grundtanken er, at området skabes af brugerne – og det skal kunne forandre sig i takt med udviklingen af den nye bydel.

Den nye midlertidige indretning har hentet inspiration fra historiske bykort fra 1850 og frem til i dag, og udtrykket bliver forholdsvis råt og enkelt, da det skal være let at anlægge og fjerne indretningen igen, i takt med at den nye bydel tager form.

Formålet med den midlertidige indretning er at åbne området og genskabe forbindelsen mellem bymidten og Lillebælt – og samtidig får byens borgere mulighed for at tage området til sig og gennem den daglige brug og forskellige aktiviteter være med til at påvirke fremtidens byrum i området.

Anlægsarbejderne begynder den 25. maj, og anlægget færdiggøres i etaper, som forventes åbnet i juli, august og september. De fleste træer i området kan dog først plantes, når det bliver plantesæson til efteråret. I hele arbejdsperioden vil der fortsat være fri adgang langs kajerne med adgang fra Oldenborggade og Kongensgade.

Sammenhæng med konkurrence
Samtidig er FredericiaC i fuld gang med at forberede den internationale konkurrence om, hvordan området skal udvikles. Og de to ting hænger sammen, forklarer bestyrelsesformand Lars Holten:

- Vi har nu indkaldt til prækvalifikation i en konkurrence, hvor tværfaglige hold bl.a. skal sætte fokus på byliv og på de rum, som bylivet skal udfolde sig i. Vi tror på, at bylivet skal komme før bygninger, og derfor skal holdene forholde sig til den midlertidige indretning af området, og hvordan borgerne tager det i brug.

- Den nye plan for midlertidig indretning af FredericiaC rummer også inputs fra borgerne. Blomsterbjerget, Rubiniehaven og Bålstedet” er navnene på de ”legohaver”, som man i løbet af sommeren og efteråret kan opleve på FredericiaC. Legohaverne er udformet efter modeller, som forskellige børn har bygget til os under legoworkshoppen sidste efterår. Det er et af mange eksempler på, at man kan deltage i udviklingen af FredericiaC, fortæller FredericiaC’s projektchef Jesper Kjærgård.

Ligesom i 2009 bliver der gennemført midlertidige aktiviteter ud fra devisen, at FredericiaC skaber rammerne, og brugerne driver aktiviteterne. Idrætsarrangementer, veteranbiltræf, drageflyvning, rundvisninger og udstillinger er blandt de aktiviteter, som er på vej i 2010.

Fakta

 • Området er på ca. 140.000 m2
 • 1 km belyst løberute
 • 282 store træer
 • 1000 små træer
 • 35 mobile træer
 • 400 slyngplanter
 • Bygherre er FredericiaC
 • Entreprenør er Davidsen Partnere
 • Landskabsarkitekter er SLA
 • Rådgivende ingeniører er Grontmij | Carl Bro
 • 25. maj påbegyndes anlægsarbejdet
 • 2. juli afleveres etape 1
 • 13. august afleveres etape 2
 • 24. september afleveres etape 3
 • Plantning af træer finder sted i oktober 2010