x

Stor international interesse for FredericiaC

Pressemeddelelse 23. juni 2010

36 hold med deltagere fra 13 lande har anmodet om at blive prækvalificeret til konkurrencen om en udviklingsplan for FredericiaC. Ansøgerfeltet lover godt for målet om at skabe et attraktivt og bæredygtigt byområde, der åbner Fredericia mod vandet.

36 hold med deltagelse fra bl.a. Holland, England, Østrig, Tyskland og Danmark har bedt om at komme i betragtning, når FredericiaC skal vælge deltagere ud til parallelkonkurrencen om den nye bydel mellem Fredericias bymidte og Lillebælt. Det er en kendsgerning, efter at fristen for at søge om prækvalifikation udløb mandag den 14. juni.
Perspektivrig byudvikling

- Det er virkelig glædeligt, at fagfolk fra store dele af Europa står i kø for at komme til at deltage i udviklingen af FredericiaC. Det bekræfter vores opfattelse af, at vi står med et byudviklingsprojekt i international klasse, der rummer spændende perspektiver for, hvordan man udvikler byer i det hele taget, siger Fredericias borgmester Thomas Banke.

Også Realdania Arealudvikling, der sammen med Fredericia Kommune står bag FredericiaC, glæder sig.

- Den store interesse lover godt for målet om en bydel, der på en hver måde tager udgangspunkt i menneskers livskvalitet, og som er bæredygtig i bredeste forstand. Vi står foran en meget spændende konkurrenceproces, hvor der skal tænkes store tanker, og det glæder vi os meget til at involvere borgerne og projektets mange interessenter i, siger direktør Mette Lis Andersen.

Tværfaglighed

Også FredericiaC’s bestyrelsesformand Lars Holten er begejstret over bunken af ansøgninger, som hovedsageligt er fra tværfaglige hold, sat sammen til lejligheden af firmaer, der tæller for eksempel arkitekter, ingeniører, bylivseksperter og økonomer.

- Det er fantastisk, at interessen er så stor. Og et første øjekast på bunken af ansøgere tyder på, at langt de fleste har forstået vigtigheden af at slå sig sammen på tværs af faggrænser. Det er alfa og omega, når målet er en udviklingsplan, der lever op til alle punkterne i projektets ambitiøse vision.

Udpegning af konkurrencedeltagere

Henover sommeren skal samtlige ansøgninger gås grundigt igennem, og i slutningen af august offentliggør FredericiaC hvilke hold, der bliver prækvalificeret til at deltage i konkurrencens Fase 1.

- Vi prækvalificerer op til syv hold, der til november skal aflevere foreløbige forslag til byudviklingen. De skal beskrive, hvordan de vil arbejde med en udviklingsplan for den nye bydel og vise, hvordan de vil tage et hovedgreb på hele området, fortæller projektchef Jesper Kjærgård, FredericiaC.

Forslag udstilles

- Forslagene vil vi offentliggøre på nettet, og vi vil åbne en udstilling, hvor fredericianerne selv kan se fagfolkenes bud på byudviklingen. Det er en del af projektets løbende involvering af borgere og interessenter, oplyser Jesper Kjærgård.

Til december udvælger FredericiaC et mindre antal hold, som går videre til konkurrencens Fase 2, hvor deltagerne skal lave et bud på en egentlig udviklingsplan for bydelen. Konkurrencen løber frem til foråret 2011.