x

Utraditionel konkurrence om byudvikling

Pressemeddelelse 29. marts 2010

I Køge er en utraditionel konkurrence om en udviklingsplan i fuld gang. Dialog er et nøgleord, og konkurrenceprogrammet kan kvalificeres undervejs i processen.

Der er nu for alvor kommet skub i byudviklingsprojektet Køge Kyst, som Realdania Arealudvikling er engageret i.

En parallelkonkurrence om en udviklingsplan i fuld gang.

Konkurrenceformen er utraditionel, bl.a. fordi det konkurrenceprogram, som danner grundlag for konkurrencen, kan kvalificeres undervejs i processen i dialog med holdene, borgere og interessenter.

Dialog

Konkurrencen i Køge er en faseopdelt parallelkonkurrence med stor fokus på dialog. Undervejs i forløbet er ikke bare holdene og bygherren i dialog med hinanden. Der vil også være dialog de konkurrerende hold imellem.

Dialogen betyder, at konkurrenceprogrammet, som danner grundlaget for holdenes opgave, til forskel fra mere traditionelle konkurrencer kan kvalificeres og justeres undervejs.

Men også borgerne og projekternes interessenter er en del af dialogen. Med bl.a. åbne informationsmøder og udstillinger holdes offentligheden orienteret, og Køge Kyst har lanceret et dialogforum på nettet, hvor der er mulighed for fri debat om byudviklingen.

Tværfaglighed

Særligt for konkurrencen i Køge er også kravet om en høj grad af tværfaglighed hos de hold, som har budt ind. Arkitekter, ingeniører, antropologer, økonomer og andre fagfolk har skullet forene deres kompetencer for til sammen at dække alle aspekter af den meget komplekse opgave, som udvikling af et helt nyt byområde er.

- Tværfaglighed er en klar forudsætning, fordi den gode udviklingsplan skal medtænke alle væsentlige aspekter af fremsynet byudvikling. I Køge handler det om at skabe en levende og mangfoldig bydel, som øger livskvaliteten hos dem, der skal bo i eller bruge bydelen. Samtidig skal det nye byområde være bæredygtigt både miljømæssigt, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk, siger direktør for Realdania Arealudvikling, Mette Lis Andersen.

At markedet kan levere tværfagligheden er konkurrenceforløbet et levende bevis på. Ikke mindre end 54 hold fra ind- og udland søgte i december 2009 om at blive prækvalificeret, og i februar blev syv højt kvalificerede hold valgt ud til at deltage i konkurrencens Fase 1.

Lige nu vurderer dommerkomitéen forslagene fra de syv hold i form af projekt- og procesbeskrivelser. I april reduceres feltet til et mindre antal hold, som frem til sommer skal konkurrere om at lave det bedste bud på en egentlig udviklingsplan for bydelen.

Bæredygtig byudvikling

Det er ikke kun de høje krav til tværfaglighed og dialog, som gør konkurrencen nyskabende. I Køge Kyst afprøves et helt nyt bæredygtighedsværktøj, som inddrager miljø, økonomi, sociale forhold og sundhed i planlægningen af det nye byområde.

- Det venter vi os meget af men er naturligvis også bevidste om, at det kun kan lade sig gøre i kraft af en tæt dialog med konkurrencedeltagerne undervejs i processen, siger Mette Lis Andersen.

Køge Kyst er stiftet som et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania Arealudvikling. Det centralt beliggende område mellem Køges bykerne og vandet skal udvikles med boliger, arbejdspladser, detailhandel, kultur mv. over en 20-25 års periode.