x

FredericiaC får ny formand

Pressemeddelelse 19. maj 2011

Lars Holten træder tilbage som formand for FredericiaC’s bestyrelse. Fhv. direktør i LD og tidligere skatteminister Carsten Koch tiltræder som ny formand den 1. juni 2011.

FredericiaC’s bestyrelsesformand Lars Holten trækker sig som bestyrelsesformand med udgangen af maj måned. En post han har bestridt siden stiftelsen af FredericiaC P/S i 2008.

Formandsskiftet bunder i de igangværende sonderinger mellem Carlsberg Ejendomme og Realdania om et muligt engagement i Carlsberg Byen i Valby. Lars Holten er direktør i Carlsberg Ejendomme, og for at der ikke skal kunne sås tvivl om hans uvildighed som formand for FredericiaC’s bestyrelse, der er et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By, har Lars Holten besluttet at træde tilbage som formand for FredericiaC.

- Jeg har haft nogle rigtig spændende år, som bestyrelsesformand for FredericiaC, der er et af Danmarks mest spændende og ambitiøse byudviklingsprojekter, og glæder mig til at følge det fra sidelinjen, siger Lars Holten.

Ny formand bliver fhv. direktør i LD og tidligere skatteminister Carsten Koch, som tiltræder den 1. juni 2011.

Erfaren og engageret ny formand
FredericiaC glæder sig over udnævnelsen af Carsten Koch som ny formand for bestyrelsen. Carsten Koch har flere års erfaring med store byudviklingsprojekter som bestyrelsesformand for By&Havn i København, og stor samfundsindsigt fra sine mange år som direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som skatte- og sundhedsminister og senest som direktør i LD.

Den nye formand ser frem til at sætte sig i stolen på et afgørende tidspunkt i udviklingen af FredericiaC.

- FredericiaC står overfor at skulle igangsætte arbejdet med den endelige udviklingsplan for området, og jeg glæder mig meget til at bidrage til at realisere de ambitiøse visioner for området og byen, siger Carsten Koch.

De fire tværfaglige hold fra ind- og udland i FredericiaC’s konkurrence præsenterede deres endelige forslag til en udviklingsplan for den nye bydel på et borgermøde den 27. april, og den 19. maj præsenterede FredericiaC dommerkomitéens betænkning om forslagene ved et festligt arrangement, hvorefter arbejdet med den endelige udviklingsplan går i gang.

FAKTA

Carsten Koch, f. 1945

 • Direktør i LD
 • Direktør i Danske Invest
 • Skatteminister og Sundhedsminister (S)
 • Økonom, afdelingsleder og direktør i Arbejdernes Erhvervsråd
 • Lektor i økonomi ved Københavns Universitet
 • Cand.polit. fra Københavns Universitet

Carsten Koch er desuden bestyrelsesformand for By&Havn.

Lars Holten, f. 1951

 • Direktør i Carlsberg Ejendomme A/S
 • Partner i Jørgen Wessberg A/S, Rådgivende ingeniører
 • Adm. direktør i Birch & Krogboe A/S, Rådgivende Ingeniører
 • Teknisk direktør i Carl Bro Gruppen as
 • Adm. direktør i Carl Bro as, Rådgivende Ingeniørfirma

Lars Holten har været formand for FredericiaC siden 1. januar 2008.

Om FredericiaC
FredericiaC er et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By. FredericiaC har som formål at udvikle tidligere industriarealer mellem bymidten og vandet.

Området er på i alt ca. 20 ha og forventes at have en bebyggelsesprocent på 120: 50 % boliger, 40 % erhverv – heraf op til 15.000 m2 detailhandel, og 10 % kultur.

Bag udviklingen står partnerselskabet FredericiaC P/S, dannet af Fredericia Kommune og Realdania By.

Vision for FredericiaC
Parterne har i fællesskab formuleret følgende vision for byudviklingen:

 • Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning

 • By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd
 • Byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen
 • Fredericia bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling
 • Bæredygtighed både med hensyn til økonomi, miljø, socialt og sundhedsmæssigt indgår i planlægningen og løsningerne