x

Hold KCAP får 1. præmie i FredericiaC's konkurrence

Pressemeddelelse 19. maj 2011

FredericiaC har nu offentliggjort dommerkomitéens betænkning om de fire konkurrenceforslag til en udviklingsplan for Fredericias nye bydel. Hold KCAP bliver særligt fremhævet for deres sammenhængende og velgennemarbejdede fysiske og strukturelle plan.

- Vi står med fire forslag, der i deres forskellighed og variation på fornem vis giver gode og anvendelige løsninger, anbefalinger og ideer til, hvordan vores vision omsættes til en robust og bæredygtig udviklingsplan, der lever op til partnerskabets intentioner.

Sådan konkluderede dommerkomitéens formand, Lars Holten, da resultatet af FredericiaC’s konkurrence blev offentliggjort torsdag eftermiddag. Borgmester Thomas Banke glæder sig også over kvaliteten af forslagene:

”De fire forslag følger i høj grad byrådets høje ambitioner om fremtidens Fredericia til dørs”.

Dommerkomiteen fremhæver hold KCAP’s forslag som det samlet set bedste forslag til en udviklingsplan for den nye bydel. KCAP’s forslag bliver især fremhævet for dets sammenhængende og velgennemarbejdede fysiske og strukturelle plan, der med afsæt i historiske overvejelser om Fredericias bybygning har foreslået en kanalstruktur og en markant urbanitet, som de bærende virkemidler til en robust udviklingsstrategi for FredericiaC. Hold KCAP, som består af det hollandske arkitektfirma KCAP, Rambøll UK og DK og den hollandske analysevirksomhed Facton, modtager 1. præmien på 40.000 euro for deres forslag.

Fordeler præmiesummen
Hold Arup og Hold Vandkunsten får en delt andenplads og hver 25.000 euro for deres forslag.

Dommerkomitéen fremhæver Arup’s bystrategiske og procesorienterede anbefalinger til, hvordan fremtidens Fredericia formes gennem aktiv deltagelse og medejerskab til konkrete handlingsorienterede virkemidler, som f.eks. lokal fødevareproduktion og bæredygtige energiløsninger. Vandkunsten fremhæves for deres præcise afkodning af bybygningen og historien i byen Fredericia, og evnen til at omsætte dette i den kommende bystruktur helt ned i den skala, der er afgørende for at bylivet kan understøttes og hjælpes på vej. Herunder det særdeles kompetente bud på, hvordan detailhandelen bindes sammen med den nuværende bys detailhandel.

3. præmien på 10.000 euro går til Hold Adept for deres konkrete forslag til løsninger og virkemidler i bybygning og bæredygtighed. Dommerkomiteen fremhæver især Adept’s forslag om miniakademier, vandtrapper og lommer langs vandet.

Bæredygtig byudvikling
Dommerkomitéen glæder sig også over holdenes mange gode forslag til, hvordan man reducerer energiforbruget, forsyner den nye bydel med vedvarende energi, og så vidt muligt håndterer forurenet jord på grunden. Forslagene om at etablere en grøn vold mod Shell er også overbevisende.

- Holdenes løsninger på jordforureningen og risikoforholdene bestyrker os i, at den videre udvikling af FredericiaC kan blive et eksempel på, hvordan sådanne særlige miljøproblemstillinger kan håndteres i god harmoni med moderne bybygning, siger Mette Lis Andersen, Direktør i Realdania By.

FredericiaC arbejder videre med udviklingsplanen

Den internationale parallelkonkurrence har haft til hensigt at inspirere FredericiaC, og derfor vil FredericiaC nu arbejde videre med den endelige udviklingsplan, hvor input og inspiration fra de fire forslag indgår i overvejelserne. Dette arbejde starter umiddelbart efter konkurrencens afslutning og pågår indtil begyndelsen af 2012.

- Konkurrencen og resultatet er det helt rigtige afsæt for arbejdet med den egentlige udviklingsplan. Det bliver en spændende udfordring for os i den kommende tid nøje at vurdere, hvordan vi arbejder videre med de mange gode elementer og ideer fra forslagene, siger projektdirektør Jens Christensen.

Igennem hele konkurrencen og bedømmelsesprocessen har borgere og interessenter haft lejlighed til at kommentere forslagene – ved borgermøder, udstilling af konkurrenceforslagene, på FredericiaC’s dialogplatform samt ved særlige interessentfremvisninger. Borger- og interessentinddragelsen fortsætter igennem hele processen med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan. Udstillingen af forslagene holder åbent frem til den 30. maj, og FredericiaC opfordrer alle til at kommentere betænkningen og komme med forslag til arbejdet med den endelige udviklingsplan via dialogplatformen.

Man kan downloade dommerbetænkningen, og et resumé af den, på hjemmesiden www.FredericiaC.dk, hvor man også kan downloade de fire konkurrenceforslag.

FAKTA

De fire hold og fordeling af præmiesum ved konkurrencens afslutning:

 • 1. præmie på 40.000 Euro til hold KCAP, Rambøll UK og DK, Facton

 • 2. præmier på 25.000 Euro til hold Arup Design, Effekt, Experientia m.fl. og hold Vandkunsten, Esbensen A/S, Sloth Møller A/S, Viatrafik, Imitio, ICP A/S, Albæk Byggerådgivning, Golder Associates m. fl.
 • 3. præmie på 10.000 Euro til hold Adept, COWI, Noema, Topotek 1, Kollision, Bureau Detours m. fl

Dommerkomitéen

 • Lars Holten, bestyrelsesformand for FredericiaC

 • Uffe Steiner, Fredericia Kommune
 • Mads Lund, Fredericia Kommune
 • Mette Lis Andersen, Realdania By
 • Ole Bach, Realdania By

Dommerkomitéen er undervejs i bedømmelsen blevet rådgivet af særligt udpegede fagspecialister.

Om konkurrencen
I maj 2010 udskrev FredericiaC en international, tofaset parallelkonkurrence. 36 tværfaglige hold fra ind- og udland ansøgte om at blive prækvalificeret i juni 2010, seks hold blev valgt ud til fase 1 af konkurrencen, der løb fra september til december 2010, hvorefter FredericiaC valgte fire hold ud til konkurrencens fase 2 – to danskbaserede hold og to internationalt baserede hold. Fase 2 sluttede med at de fire hold afleverede deres endelige forslag til en udviklingsplan den 6. april 2011. Den 27. april fremlagde de fire hold deres forslag for borgerne. Siden er udstillingen med forslagene set af op mod 300 mennesker i FredericiaC’s lokaler. Alle forslagene har også kunne downloades på FredericiaC’s hjemmeside FredericiaC.dk, hvor alle interesserede har kunnet debattere forslagene via dialogplatformen.

Undervejs i konkurrencen har holdene fremlagt deres tanker og foreløbige forslag for hinanden, for FredericiaC og for borgere og interessenter. Dette er et særligt element i den lærende konkurrence, som har til hensigt at lade den løbende dialog inspirere de deltagende hold og FredericiaC.

Dommerkomitéen udpeger derfor heller ikke ét samlet vinderforslag, men præmierer holdene i forhold til, hvor stærkt deres forslag lever op til de opstillede visioner. FredericiaC vil med udgangspunkt i konkurrencens resultater selv forestå udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan. Dette arbejde forventes udført i 2011 og begyndelsen af 2012. I hvilket omfang det vil involvere rådgivere - og hvem - afklares i løbet af processen.

Om FredericiaC
FredericiaC er et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By. FredericiaC har som formål at udvikle tidligere industriarealer mellem bymidten og vandet.

Området er på i alt ca. 20 ha og forventes at have en bebyggelsesprocent på 120: 50 % boliger, 40 % erhverv – heraf op til 15.000 m2 detailhandel, og 10 % kultur.

Bag udviklingen står partnerselskabet FredericiaC P/S, dannet af Fredericia Kommune og Realdania By.

Vision for FredericiaC
Parterne har i fællesskab formuleret følgende vision for byudviklingen:

 • Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning

 • By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd
 • Byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen
 • Fredericia bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling
 • Bæredygtighed både med hensyn til økonomi, miljø, socialt og sundhedsmæssigt indgår i planlægningen og løsningerne