x

Køge Kyst har besluttet endelig plan for byudvikling

Pressemeddelelse 9. november 2011

Køge Kysts bestyrelse har nu endeligt godkendt en samlet udviklingsplan for den nye bydel mellem Køges bymidte og vandet. I august offentliggjorde byudviklingsselskabet et forslag til udviklingsplan, og efter dialog med borgere og interessenter er de store linjer i forslaget bevaret, mens der er foretaget en række mindre justeringer og præciseringer, særligt på trafikområdet. Nu venter de kommunale planprocesser - og mere dialog.

Hent den endelige udviklingsplan her.

Et af Danmarks helt store byudviklingsprojekter har nået en afgørende milepæl med vedtagelsen af udviklingsplanen ”Livet før byen – byen for livet”. Køge Kyst har netop gjort planen tilgængelig i en let revideret og nu endeligt besluttet form.

- Det er fantastisk, at vi efter femten års debat om områdets fremtid nu har en samlet og gennemarbejdet plan for de næste godt tyve års byudvikling. Og planen er ambitiøs: Den skal vise vejen frem mod en enestående bydel, der får Køge til at hænge meget bedre sammen, siger Køges borgmester Marie Stærke.

Også kommunens projektpartner, Realdania By, glæder sig:

- Vi står med et meget spændende resultat af en grundig proces, som begyndte med en international, tværfaglig konkurrence, og som nu er mundet ud i en gennemarbejdet plan for den nye bydel. Køge Kommune har i den proces bekræftet os i styrkerne ved at gå i partnerskab om byudvikling, siger direktør Mette Lis Andersen.
Ny fase
Hermed går Køge Kyst ind i en ny fase, som først og fremmest handler om at sælge arealerne etapevis til investorer, der skal bygge de nye boliger, erhvervsbyggeri mv.

- I den kommende tid intensiverer vi kontakten til potentielle investorer. Med Køges position som hovedstadsnært trafikknudepunkt og de store udviklingsprojekter som supersygehuset og den nye jernbane - i kombination med byens særlige historiske købstadsidentitet - har vi et rigtig godt udgangspunkt for dette arbejde, siger Køge Kysts bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.

Også Køge Kysts projektdirektør Jes Møller glæder sig over at være nået til en vigtig milepæl - efter endnu en dialogrunde.

- Vi er meget glade for den store opbakning fra borgere og interessenter, både i form af stort fremmøde ved arrangementer og i kraft af de mange input, som vi har fået – senest de kommentarer, som vi har taget i betragtning i forbindelse med den endelige udviklingsplan. Og da planen ikke fastlægger alt i detaljer, bliver der fortsat meget at være i dialog med byen om, fortæller Jes Møller.
Justeringer på trafikområdet
Konkret er det især en række justeringer inden for trafik og parkering, som er foretaget i den udviklingsplan, som nu er offentliggjort. Næste gang Køge Kyst indbyder til dialog, bliver i løbet af vinteren, når ejere og lejere i Stationsområdet bliver inddraget i, hvordan de trafikale adgangsforhold til den nuværende bebyggelse konkret skal være.

Inden Køge Kyst kan stikke spaden i jorden, skal Køge Kommune vedtage kommune-plantillægget for Køge Bymidte, og det sker efter planen i juni 2012. Umiddelbart herefter følger lokalplanerne for de første arealer, som Køge Kyst skal finde investorer til. Det gælder den centrale del af Stationsområdet, primært med butikker, og det sydvestlige hjørne af Søndre Havn med boliger og en ny byfront ud til strandengen.

Køge Kyst forventer fortsat at indlede byggearbejderne inden udgangen af 2012.