x

Livet før byen

Pressemeddelelse 17. marts 2011

Der skal være liv i Køges nye bydel, allerede inden der bygges huse og anlægges veje. Derfor tog Køge Kyst onsdag hul på ”Etape 0” med en housewarming i Gule Hal på Søndre Havn, hvor skatere og modelskibsbyggere allerede nu har taget hallen i brug. Den 7. maj indvier Køge Kyst officielt Etape 0, der tager udgangspunkt i ”Tråden” som et nyt sammenhængende forløb mellem bymidten og vandet.

Om kort tid kan køgenserne opleve ”Tråden” - Køges nye forbindelse mellem Torvet og havet. Det nye sammenhængende forløb, der præsenteres for borgerne med indvielsen af Etape 0 lørdag den 7. maj, skal i løbet af 2011-12 rumme flere spændende byrum og aktiviteter. Kunstnerisk bearbejdede informationsposter langs ruten skal fortælle om fortid og fremtid, og flere steder kommer der lyssætninger med poetiske stemninger.

Det var netop en af hovedkonklusionerne efter Køge Kysts konkurrence sidste år, at en ny forbindelse, der binder bymidten og de nye kvarterer sammen, bør være rygraden i byudviklingen og etableres hurtigst muligt. Med Etape 0 tager Køge Kyst hul på byudviklingen, inden partnerskabet i maj måned præsenterer sit færdige forslag til en udviklingsplan. Det sker for at skabe liv i området fra start.

Borgerne er med

- Det er en helt central grundtanke i Køge Kyst-projektet, at der skal komme liv i området, allerede inden de første huse bygges, og de første veje anlægges – og at byens borgere og aktører er aktivt med til at skabe dette liv, afprøve mulighederne og på den måde være med til at udvikle den nye bydel siger Køge Kysts bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.

Derfor har Køge Kyst ikke planlagt hele Etape 0 i detaljer fra start. Køgenserne skal nemlig undervejs i 2011 kunne påvirke, hvordan faciliteterne skal blive i 2012, og Køge Kyst kan tage bestik af den konkrete brug af faciliteterne. Men når Tråden åbner til maj, vil der allerede være flere højdepunkter på ruten, som inviterer til aktivitet og rekreation:

I den bynære del af Søndre Havn vil et nyt byrum, ”Tidsrummet”, invitere til ophold, leg, nye former for boldspil og meget mere – og yderst på havnen, ved havet, kan man besøge ”Udsigten”, der bliver en promenade og delvist overdækket terrasse, hvor alle kan slå sig ned, nyde havet og vinden, grille, mødes og lege.

Kunst, graffiti og modelskibe

Når Etape 0 indvies den 7. maj, bliver det samtidig startskuddet for den 2.000 meter lange kunstrute ”Walk This Way” fra KØS til havnen – en kunstrute, som er arrangeret af KØS med Katrine Ring som kurator – og samme dag løber Tapperiets internationale graffitifestival af stablen.

Selvom Etape 0 indvies officielt til maj, har Køge Kyst tyvstartet ved allerede nu at stille Gule Hal til rådighed for bl.a. skatere fra Tapperiet og modelskibsbyggere fra Køge Maritime Aktivitetscenter.

Visionen realiseres

Med Etape 0 er Køge Kyst godt i gang med at føre hovedparten af projektets visionspunkter ud i livet. Gennem kunst, film, musik, festivaler, vandsport og meget andet skal kulturen være drivkraft for udviklingen, og samtidig er Tråden første skridt i den store satsning på infrastruktur, der med tiden skal nedbryde jernbanens barrierevirkning i byen.

På Søndre Havn anvendes industribygninger til kreative aktiviteter, som gerne skal præge bydelen fremover – og gennem udformningen af de nye byrum og faciliteter skal der tidligt opnås en høj kvalitet i bymiljøet. Bæredygtighed indgår i mange af de planlagte aktiviteter – både socialt, sundhedsmæssigt og miljømæssigt – og endelig sker det hele i en proces, der involverer Køges borgere og aktører.

Alle kan være med

Køge Kyst opfordrer alle byens borgere, foreninger mv. til at være i Etape 0 og ad den vej være med til at præge fremtidens bydel.