x

Livet før byen - byen for livet

Pressemeddelelse 12. august 2011

Køge Kyst har nu offentliggjort sit forslag til den udviklingsplan, som skal vise vejen for udviklingen af Køges nye bydel over de næste 20-25 år. Planen tager udgangspunkt i resultatet af en parallelkonkurrence i 2010, og nu indbydes borgere og interessenter vanen tro til dialog, inden planen skal besluttes endeligt i oktober.

Download forslaget til udviklingsplan (pdf)

En bred underføring under jernbanen, der samtidig er et helt nyt byrum. En ny strandø i havet ud for Søndre Havn. Et helt system af ”almindinger” med træer, planter og rislende vand, som krydser vejene på Søndre Havn. Det er nogle af de nyskabelser i Køge, som byens borgere kan se frem til ifølge det forslag til udviklingsplan, som byudviklingsselskabet Køge Kyst nu har lagt frem.

Der er dog tale om meget andet og mere end en plan for, hvordan bydelen rent fysisk skal se ud. Under titlen ”Livet før byen – byen for livet” præsenterer planen også en lang række strategiske overvejelser om vejen til fremtidens bydel.

- Udviklingsplanen er vores samlede bud på, hvordan vi virkeliggør visionen om en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der samtidig styrker Køges centrale position i området, fortæller Køge Kysts bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.

Planen er blevet til på baggrund af en international parallelkonkurrence, som sluttede i september 2010. Herefter gik projektdirektør Jes Møller og hans folk i maskinrummet for at skabe Køge Kysts egen plan i samarbejde med udvalgte konkurrencedeltagere.

Fleksibel plan
- Vi har haft et meget perspektivrigt konkurrenceresultat, og det er med afsæt i nogle af de mest spændende elementer herfra, at vi nu kan præsentere vores egen udviklingsplan. Men det er vigtigt at slå fast, at det er en fleksibel plan, hvor vi ikke fastlægger alt i detaljer fra starten. Bydannelsen skal jo ske over mange år, så meget skal kunne justeres undervejs, forklarer Jes Møller.

Projektdirektøren glæder sig nu til at drøfte planen med byen – og der bliver meget, som man kan forholde sig til. Foruden en fysisk plan rummer udviklingsplanen en tids- og etapeplan samt strategier for kultur og byliv, erhvervsudvikling, bæredygtighed, trafik og parkering – og – dialog med borgere og interessenter.

Også partnerne bag Køge Kyst – Køge Kommune og Realdania By - glæder sig:

- Det er et rigtig spændende forslag, som køgeborgerne nu får mulighed for at tage stilling til i alle dets mange facetter – og især synes jeg, at det er rart, at forslaget er meget visionært, samtidig med at det helt jordnært tager udgangspunkt i Køges identitet, historie og situation, siger borgmester Marie Stærke.

Det er tanken, at den nye arkitektur skal spille sammen med den historiske by, bl.a. ved at byggeriets skala tager afsæt i det nuværende Køge og det enkelte områdes karakter. Samtidig skal bydelen anlægges, så der skabes grobund for mangfoldighed og byliv.

- Det er helt afgørende, at den nye bydel bliver levende, og det vil vi opnå på flere måder. Én måde er at skubbe gang i udviklingen med aktiviteter og nye byrum – som vi allerede er godt i gang med. En anden måde er at skabe en god blanding af boliger, erhverv, detailhandel og kultur i det kommende byggeri. Med udviklingsplanen forsøger vi at vise den vej, der begynder med livet før byen og meget gerne skal ende med byen for livet, siger Mette Lis Andersen, direktør for Realdania By.

Sig din mening
I den kommende tid inviterer Køge Kyst projektets interessenter og områdets naboer til dialogmøder, og tirsdag den 30. august om aftenen kan alle interesserede høre om og debattere udviklingsplanen på et åbent borgermøde.

Derudover kan man sige sin mening i Dialogforum via KoegeKyst.dk, hvor man også kan hente udviklingsplanen. Alle indlæg, der offentliggøres frem til den 16. september, bringes videre til Køge Kysts bestyrelse, som i oktober skal beslutte planen endeligt.