x

FredericiaC bliver Kanalbyen ved Lillebælt

Pressemeddelelse 22. august 2012

FredericiaC har nu offentliggjort sit forslag til en udviklingsplan for Fredericias nye bydel. Den viser vejen for, hvordan udviklingen af FredericiaC over de næste 20-25 år kan skabe en radikal, positiv og synlig forandring af byen, der samtidig kan bidrage til Trekantområdets udvikling.

Læs mere og hent hele forslaget på FredericiaC's hjemmeside

Et markant kanalsystem, 15.000 m2 nye butikker, et ”Nyhavnsmiljø” langs Gl. Havn, et rekreativt grønt område forbundet med det historiske voldanlæg og plads til nye kultur- og serviceformål, som f.eks. en skole. Det er blandt de nyskabelser, som FredericiaC’s forslag til en udviklingsplan for Fredericias nye bydel rummer.

Udover en plan for den konkrete bebyggelse, byrum, infrastruktur og hvordan naturen og vandet bringes ind i byen, rummer udviklingsplanen en række strategier og aktiviteter, der kan bidrage til at realisere byudviklingen og skabe en levende, dynamisk og mangfoldig bydel, hvor der er plads til familier, unge og ældre, virksomheder, butikker, restauranter, cafeer m.v..

”Udviklingsplanen er et samlet, gennemarbejdet og realistisk bud på, hvordan den overordnede vision om at skabe en attraktiv og moderne bydel, der transformerer Fredericia, kan realiseres. Samtidig er det er vigtigt at understrege, at det er en fleksibel plan, hvor vi ikke fastlægger alt i detaljer fra starten. Byudviklingen skal jo ske over mange år, så meget skal kunne justeres undervejs”, fortæller FredericiaC’s bestyrelsesformand Carsten Koch.

Regional attraktion
Udviklingsplanen tager afsæt i Fredericias unikke kvaliteter, potentialer og historie og gør den nye bydel til en naturlig udvidelse af den eksisterende by, som giver midtbyen og adgangen til Lillebælt tilbage til fredericianerne. Det sker bl.a. ved at respektere byens skala og nyfortolke dens arkitektur, koble bydelen op på byens og den regionale infrastruktur og ved at videreføre byens retlinede gadestruktur, som åbner byen mod vandet og den enestående udsigt til Lillebælt.

”FredericiaC-området har direkte adgang til vand, natur og by og er centralt beliggende i hjertet af Trekantområdet, som er et af landets væsentligste vækstcentre og trafikale knudepunkter. Det gør det i sig selv til ét af Danmarks mest attraktive byudviklingsområder. Med nyskabelser som kanaler, grønne byrum og et bynært handelsliv i maritime omgivelser, vil FredericiaC kunne tilbyde et attraktivt bymiljø for ca. 2.500 nye beboere og 2.800 arbejdspladser”, siger projektdirektør Jens Christensen.

Fredericia Kommune og Realdania By – parterne bag FredericiaC - glæder sig også over perspektiverne i udviklingsplanen.

”I Fredericia har vi modet til at tænke på nye måder og gå nye veje for at udvikle kommunen. Det er også baggrunden for FredericiaC-projektet, der nu har præsenteret et spændende og perspektivrigt forslag til udviklingen af den nye bydel, som kan bidrage til en radikal, positiv og synlig forandring af Fredericia. Vi glæder os derfor meget til at drøfte forslaget med fredericianerne i den kommende tid og til det videre arbejde med udviklingen af FredericiaC i fællesskab med fredericianerne”, siger borgmester Thomas Banke, Fredericia Kommune.

Og der er meget, som man kan tage stilling til. Foruden den fysiske plan indeholder forslaget en tids- og etapeplan, en strategi for bæredygtighed og en strategisk plan med strategier for by- og livskvalitet, aktiv deltagelse i byudviklingen, medejerskaber, drivere for byudviklingen og midlertidige aktiviteter.

”Vi ønsker at skabe en levende, dynamisk og mangfoldig bydel med plads til alle. Det opnår vi kun, hvis byen deltager aktivt igennem hele byudviklingen. Det kan bl.a. ske ved at skabe nye muligheder for samarbejder mellem virksomheder og nye bolig- og livsformer. Samtidig skal de dele af FredericiaC-området, hvor der ikke bygges, fortsat være åbne for byens borgere og interessenter, så der igennem hele udviklingsperioden vil være aktiviteter på kajen med fiskeri, skatere, boldspil mv. Vi ser frem til de kommende måneders dialog om forslaget med byen”, udtaler Mette Lis Andersen, direktør i Realdania By.

Invitation til debat
Den 29. august afholder FredericiaC et informationsmøde, hvor byens borgere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer og andre interesserede kan høre mere om og debattere udviklingsplanen.

Derudover kan man sige sin mening på Dialogplatformen på FredericiaC’s hjemmeside www.FredericiaC.dk. Alle indlæg, der offentliggøres frem til den 17. oktober, bringes videre til FredericiaC’s bestyrelse, som, på baggrund af de input der kommer, skal færdiggøre planen.