x

Nyt værktøj kan fremme bæredygtige byer

Pressemeddelelse 27. november 2012

Nyt værktøj kan inspirere og kvalificere arbejdet med bæredygtige byer – både miljø- og ressourcemæssigt, social- og sundhedsmæssigt og økonomisk.

Er der etableret løsninger, der fremmer, at folk går eller cykler i bydelen? Indeholder byen og bymiljøet aktiviteter, plads og rummelighed for alle? Hvilke væsentlige løsninger ved planlægning, anlæg og drift af infrastruktur bidrager til en god totaløkonomi?

Dét er tre af de i alt 23 spørgsmål, som Realdania Bys ”Værktøj til bæredygtig byudvikling” stiller med det formål at inspirere og hjælpe bl.a. politikere, projekt-udviklere og rådgivere med at skabe mere bæredygtige byer – ikke blot ift. miljø- og ressourcer, men også socialt- og sundhedsmæssigt og økonomisk.

”Kravene om bæredygtighed i udviklingen af fremtidens byer bliver større og større. Uanset om man bruger få minutter, et par timer eller flere dage, kan vores værktøj inspirere og operationalisere arbejdet med bæredygtighed i konkrete byudviklingsprojekter – lige fra de tidlige udviklingsfaser til den mere konkrete udformning”, siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania By.

Fremmet bæredygtigheden i flere projekter
”Værktøj til bæredygtig byudvikling” har - i tidligere versioner – bl.a. været an-vendt i konkurrencerne og det efterfølgende arbejde med udviklingsplanerne for Realdania Bys to partnerskabsprojekter Køge Kyst og FredericiaC. Der har det fremmet en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, som har givet løsninger, der optimerer flere forhold på samme tid.

I FredericiaC blev et forslag om at etablere kanaler underbygget, da de kunne øge såvel ejendoms- som herlighedsværdierne og skabe rammer for attraktive byrum, leg og øget adgang til vand. Og den overskydende jord fra udgravningen kunne bruges til at hæve terrænet bl.a. med henblik på klimatilpasning.

Udviklingsplanen for Køge Kyst indeholder grønne friarealer – almindinger - i byrummene mellem kommende boligkarreer på Søndre Havn. Regnvand ledes gennem almindingerne med magasiner og renseenheder undervejs, og vil aflaste byens kloaksystem. Med afvekslende beplantning og synligt regnvand udgør almindingerne bydelens grønne og blå hovedstruktur og indrettes med gode rammer for fællesskaber blandt beboerne og muligheder for at opleve naturen i byen. Med få undtagelser bliver her kun gang- og cykeltrafik.

”De første versioner af værktøjet har fremmet bæredygtigheden i konkurrenceforslagene og højnet kvaliteten af de efterfølgende udviklingsplaner i Køge Kyst og FredericiaC-projekterne. Vi har også lært undervejs – ikke mindst af de rådgivere, der har anvendt værktøjet. På den baggrund har vi videreudviklet værktøjet til en version 2.0, som er mere tilgængelig og lettere at bruge, både for os selv og for andre”, siger Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By, og projektleder for udviklingen af version 2.0.

Fri og fleksibel anvendelse
Fleksibilitet har været et nøgleord i udviklingen af værktøjet. Det betyder, at det både kan anvendes som tjekliste og til at beskrive, beregne og vurdere bæredygtighedsprofilen af et konkret byudviklingsprojekt. Til den grundigere behandling af bæredygtigheden i et konkret byudviklingsprojekt, er der udviklet en række støtteværktøjer.

”Værktøj til bæredygtig byudvikling” er gratis og frit tilgængeligt for alle.