x

Ringkøbing K forbereder udviklingen af den nye bydel

Pressemeddelelse 6. juli 2012

Ringkøbing K er netop nu i gang med at tilrettelægge det program, der skal danne grundlag for de teams, der vil blive inviteret til at give input til, hvordan den nye bydel skal udvikles.

Der skal tænkes anderledes, radikalt og ambitiøst, når visionerne for Ringkøbing K skal realiseres.

- Én af Ringkøbing K’s ambitioner er, at byudviklingen skal bidrage til at tiltrække og fastholde borgere i området til gavn for hele kommunen. Den nye bydel forventes på sigt at rumme 1.100 boliger beliggende ud til Ringkøbing fjord og med direkte adgang til et attraktivt, rekreativt naturområde. Dette er ikke i sig selv nok til at gøre vores ambition til virkelighed. Der skal andet og mere til. Vi har sat overliggeren højt, og vi kommer kun over den, hvis vi er i stand til at tænke byudviklingen på helt nye måder, siger Uffe Steiner Jensen, bestyrelsesformand for Ringkøbing K.

For at få de rigtige svar skal man stille de skarpe spørgsmål om byudviklingen. Disse spørgsmål vil indgå i det program, der skal danne grundlag for de teams, der skal give input til udviklingen af den nye bydel.

Ringkøbing K vil i efteråret vælge et antal tværfaglige teams, der skal give bud på, hvordan den nye bydel kan udvikles. Ringkøbing K planlægger i øjeblikket denne del af udviklingsprocessen og vender tilbage med mere konkret information herom i det tidlige efterår.

- Det er vigtigt, at vi får valgt nogle tværfaglige teams, der er kvalificeret til at tænke radikalt anderledes, ambitiøst og ud af boksen, siger Uffe Steiner Jensen.

- Vores vision er, at borgere og interessenter deltager aktivt igennem hele byudviklingen. Vi glæder os til at indbyde til dialog, og hvordan og hvornår det vil ske mere konkret, arbejder vi på netop nu og kan sige mere om i det tidlige efterår, siger Uffe Steiner Jensen.

Pressen kan få mere information hos:
Uffe Steiner Jensen, Bestyrelsesformand, tlf. 40 28 09 70.

Læs mere om Ringkøbing K på hjemmesiden: www.RingkoebingK.dk

Ringkøbing K’s vision
Parterne bag Ringkøbing K ønsker, at byudviklingen skal demonstrere:

  • hvordan en respektfuld, fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i et kystnært område kan være med til at fastholde og tiltrække beboere i et område udenfor de traditionelle vækstcentre og dermed medvirke til at skabe vækst og styrke området
  • hvordan et område udenfor de traditionelle vækstcentre kan udnytte de potentialer, der bl.a. ligger i den korte afstand mellem by og natur, uden der sker en unødig byspredning i kystlandskabet, og uden at byen kun vokser "bagud" ind i landet
Disse ambitioner er udmøntet i følgende syv visionspunkter:

  • Byudvikling og byggeri skal være af høj kvalitet
  • En eksperimenterende, tæt og lav bebyggelsesform skal supplere de traditionelle parcelhusudstykninger
  • Byudvikling og byggeri skal være bæredygtigt både i forhold til miljø og ressourcer, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk
  • Energi- og forsyningssystemer skal som minimum leve op til fremtidens krav om energioptimering, CO2-neutralitet, vandafledning m.v.
  • Byudvikling og byggeri sker i respekt for og i samspil med det omgivende landskab, fjorden og de kystnære interesser.
  • Områdets rekreative værdi skal løftes af et naturområde mod sydøst.
  • Borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudviklingen