x

Ringkøbing K tager hul på byudviklingen til november

Pressemeddelelse 5. oktober 2012

I løbet af oktober udvælger Ringkøbing K tre tværfaglige hold, som skal dyste om at lave det bedste forslag til en samlet plan for udviklingen af Ringkøbings nye bydel. Holdene går i gang med arbejdet i starten af november.

Fra november til marts næste år skal tre tværfaglige hold af bl.a. arkitekter, ingeniører og folk med forstand på innovation arbejde parallelt med den samme opgave: At lave det bedste bud på en samlet plan for udviklingen af Ringkøbing K. Den 30. oktober 2012 præsenterer Ringkøbing K processen ved et informationsmøde, hvor alle er velkomne.

”I midten af august inviterede Ringkøbing K en række virksomheder til at sammensætte tværfaglige hold, der ønsker at give deres bud på en udviklingsplan for den nye bydel. Alle interesserede hold skal tilkendegive deres interesse senest den 1. oktober. På den baggrund udvælger Ringkøbing K i løbet af oktober tre hold, der skal deltage i den kommende proces”, siger Uffe Steiner Jensen, bestyrelsesformand for Ringkøbing K.

Nytænkning
Holdenes forslag skal både beskrive, hvordan det nye boligområde og det omkringliggende rekreative område kan komme til at se ud og anvendes, og hvordan byudviklingen og dens visioner kan realiseres.

”Ringkøbing K er et ambitiøst byudviklingsprojekt, der rummer en række komplekse og betydelige udfordringer. Derfor har Ringkøbing K brugt de seneste måneder på at formulere 10 spørgsmål, som skal være med til at udfordre holdene til at tænke radikalt anderledes, ambitiøst og ud af boksen. Det vil kræve kompetencer indenfor bæredygtighed, innovation, økonomi m.v. at arbejde med disse spørgsmål og udarbejde en samlet udviklingsplan for området, så derfor har vi henvendt os til virksomheder med en betydelig erfaring inden for disse områder”, siger Uffe Steiner Jensen.

Intensiv proces
Den 5. november 2012 tager Ringkøbing K hul på byudviklingen med et startseminar for de tre udvalgte hold. Derefter arbejder holdene med deres forslag til en udviklingsplan for den nye bydel, som afleveres i slutningen af februar 2013. Ringkøbing K forventer at kunne offentliggøre forslagene i marts 2013.

”Jeg glæder mig meget til at komme i gang med en spændende proces, hvor mange dygtige mennesker med stor erfaring fra andre projekter skal arbejde med udviklingen af vores by og vores kommune. Udviklingen af Ringkøbing K er nemlig tæt forbundet med vores nye vækststrategi, der bl.a. nytænker hele erhvervsudviklingen i kommunen. Derfor har det også været helt afgørende for os, at stille krav om nytænkning i forhold til udviklingen af Ringkøbing K”, siger borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dialog og deltagelse
Foruden tværfaglighed og nytænkning kræver udviklingen af Ringkøbing K lydhørhed og dialog med borgere, interessenter, investorer og de mange, der skal være med til at udvikle området. Derfor inviterer Ringkøbing K i første omgang alle interesserede til et informationsmøde om parallelopdraget den 30. oktober. Nærmere information om mødet følger.

Læs mere om Ringkøbing K på hjemmesiden: www.RingkoebingK.dk