x

TK Development opfører 36.000 m2 ambitiøst byggeri i Køge Kyst

Pressemeddelelse 29. februar 2012

Køge Kyst og TK Development har indgået en betinget købsaftale om opførelse af et stort byggeri til butikker, boliger og kontorer - umiddelbart ved Køge station og butiksområdet i bymidten. Aftalen er den første i det store byudviklingsprojekt.

TK Development bliver som Køges Kysts første investor bygherre for et ambitiøst byggeri i den centrale del af Stationsområdet. Byggeriet skal rumme en stor del af bydelens nye detailhandel, godt 100 boliger samt kontorlokaler til ca. 400 medarbejdere, og det skal være nabo til et kommende kulturhus og en ny biograf. Samtidig investerer Køge Kyst massivt i en infrastruktur, der binder bymidten og den nye bydel sammen.

- Vi er stolte over at spille en aktiv rolle i de visionære planer for udviklingen af Køge. Der er tale om et projekt, der sætter en helt ny standard for, hvordan vi skaber levende byrum, der går hånd i hånd med butikker, kontorer og boliger. Vi tror på, at vi med vores erfaring inden for udvikling af butiks- og bymiljøer kan tilføre stor værdi til projektet og dermed til Køge, siger Frede Clausen, administrerende direktør i TK Development.

Kickstart for Køge Kyst
Også partnerne bag Køge Kyst, Køge Kommune og Realdania By, glæder sig over aftalen.

- Køges styrke understreges ved, at vi selv i en krisetid kan indgå en aftale som denne med TK Development. Vi har stor fokus på at skabe nye job, og det nye butiksområde vil i sig selv give flere arbejdspladser. Samtidig er jeg sikker på, at opgraderingen af området nær Køge station skaber vækst og udvikling, som gør det attraktivt for flere virksomheder at søge hertil, siger Køges borgmester Marie Stærke (A).

- Nu kan vi om blot få år have en helt central del af byudviklingen på plads. Det nye område vil med en god blanding af butikker, boliger og kontorerhverv give liv og dynamik, spille tæt sammen med bymidten, styrke hele detailhandlen og skabe gode rammer for bylivet. Samtidig kan vi gå i gang med de stærkt tiltrængte nye forbindelser mellem bymidten og Søndre Havn, siger direktør for Realdania By, Mette Lis Andersen.

Med 36.000 etagekvadratmeter omfatter købsaftalen ca. halvdelen af det planlagte byggeri i Stationsområdet og mere end 10 % af hele Køge Kyst. Butikkerne vil hovedsageligt ligge i stueetagen, mens kontorer og boliger vil være på 1. og 2. sal i en lav bebyggelse, der respekterer det omkringliggende byggeri i den historiske bymidte.

Byen bindes sammen
- Sammen med TK Development kan vi for alvor begynde at føre visionen for Køge Kyst ud i livet gennem det nye byggeri og de omkringliggende byrum og forbindelser på tværs af jernbanen. Det er et stort skridt på vejen til at få Køge til at hænge bedre sammen, og alene den markante udvidelse af butikslivet vil gøre hele byen endnu mere attraktiv, siger Køge Kysts bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.

Detailhandlen i Stationsområdet skal have form af individuelle butikker som et alternativ til butikscentre. Butikkerne skal vende ud mod et nyt åbent stræde, parallelt med det eksisterende handelsstrøg i Køges bymidte, og det nye og det gamle butiksområde skal opleves som en helhed, bl.a. i kraft af en række gangstier - såkaldte slipper - som binder området sammen i naturlige forløb.

Det er planen, at selve det nye byggeri går i gang medio 2013, men allerede omkring nytår 2012/13 forventer Køge Kyst at tage hul på forarbejderne med bl.a. infrastrukturen i området.

Den nye købsaftale rummer sædvanlige planmæssige, tekniske og forretningsmæssige betingelser. Bl.a. er det en forudsætning, at lokalplanen for området er endeligt vedtaget, hvilket forventes at ske sidst på året.