x

Evalueringsrapport om Realdania By

Pressemeddelelse 19. marts 2013

Oxford Research har foretaget en evaluering af Realdania Bys indsats på byomdannelses- og byudviklingsområdet siden selskabets stiftelse i 2007.

Evalueringen er udarbejdet af Oxford Research og ser på Realdania Bys indsats, siden selskabet blev stiftet i august 2007 med det formål at koncentrere og målrette Realdanias indsats inden for byomdannelse og byudvikling.

Hent hele evalueringsrapporten som pdf-fil her.

Hent resumé af rapporten som pdf-fil her.

Evalueringens fokus er rettet mod partnerskabsmodellen, hvor Realdania By sammen med en kommune og på basis af en fælles version stifter et byudviklingsselskab, som erhverver og udvikler arealer. Aktuelt er Realdania By engageret i Køge Kyst, FredericiaC og Ringkøbing K med kommunerne i de respektive byer. Køge Kyst og FredericiaC har efter tværfaglige konkurrencer fastlagt en udviklingsplan og står nu over for salg af byggeretter og byggemodning. Selskabet i Ringkøbing er stiftet senere og er i marts 2013 nået frem mod afslutningen af det parallelopdrag, som skal lede frem til en udviklingsplan.

Evalueringen af partnerskabsmodellen ser nærmere på samspillet mellem Realdania By og de tre kommuner med det formål:

  • at give en overordnet vurdering af Realdania Bys antagelser om, hvordan god byudvikling fremmes igennem partnerskaber
  • at afdække, hvordan de forskellige parter, dvs. politikere, embedsværk, lokale organisationer etc. oplever samspillet
  • at afdække kapacitetsopbygning og videnoverførsel, herunder at afdække om kommunerne ville have været i stand til at håndtere processen på egen hånd
  • at vurdere om Realdania By gennem udspil vedr. bl.a. parallelkonkurrence og bæredygtighed samt cash flow som del af konkurrencematerialet har bidraget til at sætte en dagsorden i branchen
  • at vurdere videnopbygning og videnformidling til offentligheden i bred forstand.

Evalueringen af Realdania By er foretaget med udgangspunkt i interview med Realdania Bys interessenter i form af politikere, embedsfolk mv. fra partnerskabskommunerne, folk fra foreningslivet i kommunerne samt Realdania Bys egne medarbejdere. Interviewene er gennemført i perioden juli til november 2012. Realdania By takker de mange interviewpersoner, der har bidraget til evalueringen.

Evalueringens helt overordnede konklusion er, at partnerskabsmodellen har sikret ledelsesmæssigt fokus og kapacitet, demonstreret nye måder at forene offentlige, private og civilsamfundsaktører på, fremmet tværfaglighed og helhedsorienteret byudvikling samt lokal forankring og dialog med borgere og interessenter. Evalueringen peger også på, at der fra arbejdet i partnerskabsprojekterne er genereret en række produkter med det sigte at inspirere til bedre byudvikling generelt såvel som mere specifikke værktøjer. Samtidig peger evalueringen på potentiale for videre indsats inden for bl.a. effektmåling af indsatsen, efterhånden som de nye bydele realiseres, og skalering af gode løsninger i byudviklingen.