x

Forslag til fremtidens Ringkøbing K offentliggjort

Pressemeddelelse 13. marts 2013

De tre tværfaglige arkitektholds bud på, hvordan den kommende bydel, Ringkøbing K, kan se ud blev offentliggjort ved et arrangement den 6. marts. Forslagene kan nu ses på en udstilling i Plesnerhus i Ringkøbing.

Tre tværfaglige holds bud på udviklingen af den nye bydel Ringkøbing K er nu offentliggjort. Dermed er arbejdet med at skabe en bæredygtig og nytænkende byudvikling i Ringkøbing for alvor i gang.

Ved et stort arrangement den 6. marts på Rådhuset præsenterede tre tværfaglige hold deres bud på, hvordan Ringkøbing K skal blive en del af fremtiden for Ringkøbing. De 84 naturskønne hektar sydøst for byen vil over de næste 30 år blive udviklet til en ny bæredygtig bydel med 1.100 boliger og et stort landskabs- og rekreativt område.

Formand for Ringkøbing K’s bestyrelse, Uffe Steiner Jensen, er meget tilfreds med de tre holds forslag, som alle forholder sig til en række specifikke spørgsmål, som bl.a. skal sikre det innovative aspekt i den kommende bydel:

- De tre hold har givet nogle meget spændende svar på de 10 innovationsspørgsmål, vi har stillet dem. Nu ser vi frem til den kommende dialogfase, hvor alle er velkommen til at kommentere forslagene. Herefter vil vi bruge resten af året på at lave den endelige udviklingsplan for Ringkøbing K. Målet er, at vi i 2014 kan komme i gang med byggemodning af den første del af boligområdet. Naturprojektet vil blive etableret som noget af det første i projektet.

Borgmester Iver Enevoldsen (V), siger:

- Nu har vi fået tre visionære og innovative bud på, hvordan Ringkøbing K kan udvikle sig til en dynamisk, bæredygtig og inspirerende ny bydel. I Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi gerne gå foran. Derfor er jeg også særligt glad for, at Ringkøbing K ikke kun bliver et område for de nye beboere. Tværtimod. En vigtig del af projektet er et enestående naturområde, hvis rekreative værdier hele byen vil få glæde af. Og det er vores ambition, at Ringkøbing K skal være med til underbygge vores målsætninger om, at være én af de mest bæredygtige kommuner i Danmark og i Norden.

Bæredygtig byudvikling
Et bærende princip for udviklingen af Ringkøbing K er, at den nye bydel skal være bæredygtig i ordets bredeste forstand – dvs. miljø- og ressourcemæssigt, social- og sundhedsmæssigt og økonomisk. Det betyder blandt andet, at den nye bydels energi- og forsyningssystemer som minimum skal leve op til fremtidens krav om energioptimering, CO2-neutralitet, vandafledning mv.

- Ringkøbing K’s fokus på effektive miljø- og energiløsninger, sundhed og social mangfoldighed skal skabe ny attraktionsværdi i Ringkøbing. Men i bredere forstand skal projektet også inspirere til at skabe ny vækst og udvikling andre steder. Vi tror på, at vi ved at tænke nye boformer, energiløsninger og naturværdier sammen, kan bidrage til fremsynet byudvikling uden for de traditionelle vækstcentre i Danmark, siger Uffe Steiner Jensen, formand for Ringkøbing K’s bestyrelse.

Holdenes forslag udstilles frem til 19. april
De tre tværfaglige hold ledes af de anerkendte tegnestuer Vandkunsten, Arkitema og SLA. Forslagene til udviklingsplan for fremtidens Ringkøbing K udstilles i perioden fra den 8. marts til den 19. april i Plesnerhus sammen med holdenes svar på de 10 innovationsspørgsmål. Alle er inviteret til at kommentere holdenes forslag. Enten elektronisk på hjemmesiden eller via postkassen i udstillingslokalet.

Udover de tværfaglige holds forslag til Ringkøbing K, har også en gruppe folkeskolelever fra Ringkøbing Skoles 4. og 8. klasser udarbejdet en række kreative forslag til den nye bydel. De kan også ses på udstillingen i Plesnerhus.