x

Fremtidens forstad i Høje-Taastrup Kommune

Pressemeddelelse 29. april 2013

Høje-Taastrup Kommune og Realdania By offentliggjorde i dag, at de indgår partnerskab om udviklingen af en helt ny bæredygtig bydel, der kan blive et forbillede for fremtidens forstad. Parterne vil nytænke forstaden i en ambitiøs satsning på kvalitet og bæredygtighed, sundhed og social sammenhængskraft.

I et smukt kuperet område tæt på by og natur vil Høje-Taastrup Kommune og Realdania By udvikle en helt ny attraktiv og bæredygtig bydel. Med projektet ”NærHeden – fremtidens forstad” er målet at skabe livskvalitet gennem god arkitektur, attraktive byrum, fællesskaber, aktiviteter og sundhed. Det nye partnerskab vil med dette høje ambitionsniveau udvikle området til en magnet for en bred vifte af nye beboere.
 
Den nye bydel ligger stationsnært i Hedehusene med nem adgang til København og rekreative arealer. Det vidtstrakte naturområde Hedeland med vandreruter, fiskesøer, skibakke og amfiteater, og den nye statsskov Solhøj Fælled, grænser lige op til projektområdet. Når den nye bydel om 25-30 år er færdigudbygget, kan den rumme ca. 4.200 boliger og op mod 10.000 nye beboere på et område, der svarer til mere end 100 fodboldbaner.

”Vi vil bygge en bydel, der opfylder menneskets behov i det nye årtusinde. Vi vil opfylde drømmen om en god og funktionel bolig i en bydel, der har nem adgang til alting for mennesker, der vil hinanden, og som ikke mindst er bæredygtig. Og målgruppen for dette projekt er enormt stor: Hedehusene ligger simpelthen som porten til København og hele det sjællandske arbejdsmarked”, udtaler borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler, der forudser, at Hedehusene vil komme ind i en rivende udvikling i takt med opførelsen af den nye bydel.

Livskvalitet i højsædet
Når den nye bydel er fuldt udbygget, vil indbyggertallet i Hedehusene være omtrent fordoblet. Det vil skabe underlag for at etablere en mangfoldighed af private og offentlige tilbud til glæde for beboere og brugere – ikke kun i den nye bydel men også i det øvrige Hedehusene, der dermed får en enestående mulighed for at blive en attraktiv forstad præget af liv og aktivitet. 

”Realdania By er gået i partnerskab med Høje-Taastrup Kommune, fordi vi ønsker at demonstrere, hvordan et stationsnært forstadsområde tæt på København kan nytænkes og løftes markant med fokus på kvalitet og bæredygtighed i bred forstand, med særlig fokus på social trivsel og sammenhængskraft. Det er et ambitiøst mål, som vi tror på kan nås med en betydelig satsning på fællesskaber og spændende aktivitetsmuligheder. Ikke mindst sundhed og en aktiv livsstil kan blive en drivkraft i udviklingen af en ny bydel, der i samspil med den omgivende natur og det øvrige Hedehusene sætter livskvalitet i højsædet”, siger Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov.

En kommende konkurrence skal give bud på, hvordan opgaven med den nye bydel mere konkret kan løses med afsæt i de visioner, som Høje-Taastrup Kommune og Realdania By har for projektet. Samtidig vil en særlig aktivitetspulje på 50 mio.kr. fra et tidligt tidspunkt i processen fungere som løftestang for udviklingen.

Informationsmøde og vandring i projektområdet
Borgere og interessenter er fra starten inviteret til tæt dialog om projektet, og senere vil også potentielle og kommende tilflyttere få invitationen.

Allerede mandag den 24. juni kl. 18 kan interesserede få et første indtryk af den nye bydel i selskab med repræsentanter for Høje-Taastrup Kommune og Realdania By. Partnerskabet inviterer nemlig til offentligt informationsmøde i Hedehuset, Hovedgaden 371A, 2640 Hedehusene, hvor alle interesserede kan høre mere om tankerne bag udviklingen af NærHeden, stille spørgsmål til byudviklingsprojektet og komme ud og se området.

Nyt selskab skal drive udviklingen
Byudviklingen vil fremover blive drevet af arealudviklingsselskabet NærHeden P/S, hvoraf Høje-Taastrup Kommune og Realdania By hver ejer 50 pct. Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, bliver formand for selskabets bestyrelse. Projektet vil i det daglige blive ledet af projektdirektør Ole Møller, tidl. kommunaldirektør i Faxe Kommune og teknisk direktør i Roskilde Kommune. Selskabet vil opbygge et sekretariat med adresse i lokalområdet.

Læs mere på NærHedens hjemmeside og www.HTK.dk.