x

Køge Kyst godkender skitseprojekt for Stationsområdet

Pressemeddelelse 6. februar 2013

I den kommende tid vil Køge Kyst præsentere, hvordan byens nye handelskvarter mere præcist skal tage sig ud. Det sker efter en periode med grundig dialog om bl.a. opfyldelse af kvalitetsmål mellem Køge Kyst og TK Development, som skal være bygherre for byggeriet i den centrale del af Stationsområdet.

Køge Kysts bestyrelse godkendte mandag med få bemærkninger TK Developments skitseprojekt for det nye byggeri i Stationsområdet. I den kommende tid vil Køge Kyst præsentere projektet for Byrådet og derefter Køges borgere.

- Det er fantastisk, at det er lykkedes at blive enige med en privat investor om et nyt og spændende butiksområde, som ikke er et storcenter, og som er udformet i Køges skala og i fuld respekt for den historiske bymidte. Det er helt i forlængelse af visionen for Køge Kyst og byrådets vision gennem adskillige år, siger borgmester Marie Stærke.

Milepæl
Enigheden mellem Køge Kyst og projektets første investor om detaljerne i udformningen af Stationsområdet er endnu et skridt på vejen mod realiseringen af det første byggeri i Køge Kyst.

- Det er en milepæl, at vi nu har en detaljeret plan for det nye handelskvarter, som Køge Kyst med få bemærkninger kan tilslutte sig. Vi står med et lovende skitseprojekt, som vi glæder os meget til at præsentere for byen i sin færdige form, siger Køge Kysts bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.

Også TK Developments administrerende direktør Frede Clausen er godt tilfreds med beslutningen.

- Vi er rigtig glade for at erfare, at Køge Kysts bestyrelse har godkendt skitseprojektet, som TK Development har udarbejdet i dialog med Køge Kyst og Køge Kommune. Processen har resulteret i et rigtig godt projekt for et nyt byområde med kvalitet, og beslutningen er et godt grundlag for vores videre arbejde med at få lejere på plads til det nye byggeri.

Godkendelsen af skitseprojektet er resultatet af en proces, hvor Køge Kyst og TK Development har haft grundige drøftelser af, hvordan byggeriet af et stort antal nye butikker, en række boliger og kontorerhverv mere præcist skal føres ud i livet.

- TK Development har leveret et flot stykke arbejde. Det har taget længere tid end oprindeligt forudset, fordi vi lægger stor vægt på opfyldelsen af vores kvalitetsmål, samtidig med at TK har nogle helt legitime interesser på vegne af deres lejere og købere. Vi er meget tilfredse med resultatet, siger Jørgen Nue Møller.

Præsentation for offentligheden
I den kommende tid skal skitseprojektet finjusteres efter Køge Kyst-bestyrelsens afsluttende bemærkninger. Køge Kyst regner med at kunne præsentere det færdige projekt for byens borgere og områdets naboer omkring 1. marts.

Før det nye byggeri kan gå i gang, skal Køge Kommunes lokalplan vedtages. Lokalplanen forventes behandlet gennem foråret og er planlagt færdiggjort til sommer. Lokalplanen er en af forudsætningerne for, at den betingede købsaftale mellem Køge Kyst og TK Development kan skrives endeligt under. Køge Kyst arbejder nu efter, at TK Development kan stikke spaden i jorden i løbet af andet halvår af 2013.

En forudsætning for det nye byggeri er, at Ivar Huitfeldtsvej, som løber langs banen, forlægges til en ny placering. Vejflytningen er det første af en række forestående infrastrukturprojekter, som Køge Kyst selv står for. Derudover skal Køge Kyst anlægge fire nye forbindelser på tværs af jernbanen.

Køge Kyst vil i nær fremtid indkalde til et offentligt møde, hvor naboer, borgere og interessenter kan høre nærmere om skitseprojektet og det kommende byggeri i området, som i fremtiden skal forbinde den gamle bykerne med de nye kvarterer på Søndre Havn. Mødet vil blive afsæt for den videre dialog med borgere og interessenter om Køge Kyst-projektet.