x

Køge Kyst offentliggør planer for Stationsområdet

Pressemeddelelse 5. marts 2013

Skitseprojektet for Køges nye butiksområde kan nu ses på Køge Kysts hjemmeside sammen med et nyt prospekt for Kulturtorvet og et skitseprojekt for en ny stationsplads. Begge dele præsenteres på et offentligt møde den 14 marts.

Et helt nyt stræde, frodige taghaver og spændende byrum. Skitseprojektet for Køges nye butiksområde kan nu ses på Køge Kysts hjemmeside sammen med et nyt prospekt for Kulturtorvet og et skitseprojekt for en ny plads ved Køge station. Begge dele præsenteres for byen på et offentligt møde den 14 marts.

Hent TK Developments skitseprojekt for Stationsområdet her 
Hent prospekt for Kulturtorvet her 
Hent skitseprojekt for Stationstorvet her

Køge Kyst har efter en præsentation for Køges byråd tirsdag offentliggjort TK Developments skitseprojekt med visualiseringer af det nye handelskvarter i Stationsområdet.

Sammen med et nyt prospekt for det tilstødende Kulturtorv og et skitseprojekt for Stationstorvet kan skitseprojektet hentes på KoegeKyst.dk, og torsdag den 14. marts fortæller Køge Kyst og TK Development om planerne på et offentligt møde.

- Skitseprojektet for Køges nye butiksområde udgør sammen med planerne for Kulturtorvet og en ny forplads ved stationen en markant forandring af området mellem den historiske bymidte og Søndre Havn - et område, som vil blive et stærkt omdrejningspunkt for den videre byudvikling, siger Køge Kysts bestyrelsesformand
Jørgen Nue Møller.

Også partnerne bag Køge Kyst, Køge Kommune og Realdania By, glæder sig:

- Jeg er meget glad for, at vi nu kan vise Køgeborgerne det nye kvarter, som skal være et livligt fodgængerområde med butikker, boliger, erhverv og kultur - og et bymiljø, der spiller smukt sammen med det gamle Køge, siger borgmester Marie Stærke.

- Det er et rigtig flot projekt, som er helt i tråd med partnerskabets oprindelige fælles vision om et detailhandelsområde, der er et alternativ til storcentrene. Det sætter en ny standard for butiksområder i Danmark, siger Realdania Bys direktør Mette Lis Andersen.

TK Development, der for nylig har indgået aftale med Køge Kommune om et genoptræningscenter og en udvidelse af rådhuset som en del af det nye byggeri, vil i den kommende tid bruge skitseprojektet i dialogen med de butikskæder, som skal leje sig ind i det nye handelsområde.

- Det er utrolig spændende at arbejde med et så kvalitetspræget butiksområde. Det tætte samspil med bymidten er et stor plus - ikke blot ved, at det hænger godt sammen fysisk, men også fordi de forskellige butikstyper i området vil supplere hinanden godt, siger TK Developments direktør Frede Clausen.

Nyt stræde og taghaver
Rygraden i det nye handelskvarter bliver et helt nyt indkøbsstrøg, Strædet, som bliver forbundet med Nørregade af en række smøger eller "slipper". Strædet adskiller sig fra mange lige gågader i de danske byer ved, at det får et bugtet forløb, som hele tiden giver nye perspektiver, når man bevæger sig gennem det.

Køge får samtidig tilført flere oplevelsesrige byrum, bl.a. det nye stationstorv for fodgængere og cyklister - og en række frodige taghaver, hvoraf tre får offentlig adgang, bliver nye grønne åndehuller i byen, som således kan opleves lidt fra oven.

Kulturtorvet med ny biograf
Som umiddelbar nabo til det nye byggeri etableres "Kulturtorvet" med Køge Kommunes kommende kulturhus og en helt ny biograf. Kulturtorvet, som er beskrevet i et nyt prospekt fra Køge Kyst, danner sammen med en stor bred underføring under jernbanen for fodgængere og cyklister en vigtig forbindelse mellem
Stationsområdet og Søndre Havn.

Køge Kyst er i dialog med en potentiel biografinvestor om opførelse af den nye biograf, og derudover fungerer prospektet som byplanmæssig ramme for Køge Kommunes konkurrence om Kulturhuset.

Infrastruktur
Som forberedelse af det kommende byggeri i Stationsområdet vil Køge Kyst snart tage hul på flytningen af Ivar Huitfeldtsvej, som er en forudsætning for det nye byggeri. Herefter udestår arbejdet med de nye forbindelser på tværs af jernbanen.

Køge Kysts bestyrelse vil i løbet af foråret afklare tidsplanen for infrastrukturprojekterne. Det ligger dog allerede nu fast, at vejtunnelen ikke som tidligere planlagt vil gå i gang i 2013.

Alle interesserede kan høre mere om planerne for Stationsområdet og det nye Kulturtorv og Stationstorv den 14. marts kl. 19.30 på Tapperiet.

FAKTA

TK Developments skitseprojekt omfatter den centrale del af Stationsområdet, nærmere bestemt hovedparten af Etape ST1 i Køge Kysts udviklingsplan. Det samlede areal for TK Developments byggeri er ca. 28.000 kvadratmeter mod oprindeligt 36.000 kvadratmeter. Det nye kvarter skal kombinere en spændende arkitektur, der passer ind i "Køge-skalaen" med byrum og grønne elementer, der skal gøre det attraktivt at opholde sig i området.

Strædet
Strædet bliver hovedfærdselsåren i det nye handelskvarter. Det får et bugtet forløb, som hele tiden giver nye perspektiver, når man bevæger sig igennem det. Dets proportioner svarer til de velkendte byrum i det centrale Køge.

Nye byrum
Det nye kvarter byder på flere nye spændende byrum, ikke mindst det nye stationstorv, hvor fodgængere og cyklister passerer dagen igennem. En bred trappe fra stationstorvet til den kommende perronbro er tænkt som et nyt mødested i byen. Senere kommer Teaterpladsen og den nye apotekerhave.

Taghaver og grønne mure
Legehaven, Bevægelseshaven og Skovhaven er tre offentlige taghaver med varierende funktioner og udformning. De ligger samlet ca. midt på Strædet i tilknytning til Stations-torvet. Også en række husmure med beplantning vil tilføre et grønt præg til kvarteret.

Optimering af offentlig transport

En af tankerne i skitseprojektet er at optimere den offentlige transport. Det sker bl.a. ved, at hele det nye område ligger ganske tæt på Køge Station, og at alle busser samles meget tæt på togene -i stedet for som nu at være spredt over et større areal.

Ændringer i forhold til Køge Kysts prospekt for Etape ST1 i Stationsområdet

Blandt de vigtigste ændringer siden Køge Kysts prospekt for Stationsområdet er:

  • at B2-byggefeltet er ændret og reserveret til en biograf på Kulturtorvet
  • at rådhustilbygningen har fået en anden udformning, som gør bygningen let genkendelig
  • at der kommer to mindre dagligvarebutikker i B9 i stedet for en stor
  • at der kommer en mindre P-plads på terræn inde i B9-bygningen
  • at på to af byggefelterne, B6 og B8, laves 1. salen sammenhængende, hvorved taghaverne kommer op i 2. sals højde
  • at der etableres to offentlige opgange fra parkeringskælderen, én ved rådhuset og kulturtorvet og én ved stationstorvet

Prospekt for Kulturtorvet
Kulturtorvet danner sammen med en stor bred underføring under jernbanen for fodgængere og cyklister en vigtig forbindelse mellem Stationsområdet og Søndre Havn. Prospektet omfatter en ny biograf og Køge Kommunes kommende Kulturhus, som begge skal ligge ud til Kulturtorvet.

Skitseprojekt for Stationstorvet
Forslag til nyindretning af området omkring Køge Station - med en ny stationsforplads for gående og cyklister. Skitseprojektet er udarbejdet i samarbejde med DSB.