x

Landskabsprojekt i FredericiaC er blandt verdens syv smarteste byudviklingsinitiativer

Pressemeddelelse 19. november 2013

Naturprojektet i FredericiaC er nomineret til prisen ”World Smart Cities Awards 2013”. Et banebrydende midlertidigt landskab og en integreret landskabsstrategi for hele udviklingen af Fredericias nye bydel er baggrunden for nomineringen.

Landskaber der bringer liv til byen før den er bygget, og natur der oprenser forurening, skaber nye fællesskaber og giver herlighedsværdi for de mange. Det er grundtankerne bag udviklingen af et midlertidigt, rekreativt landskab som en forløber for den samlede udvikling af bydelen FredericiaC på de bynære havnearealer i Fredericia, der nu er i finalen om en af verdens mest prestigefulde byudviklingspriser, World Smart Cities Awards 2013. FredericiaC er et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By.
 
Landskabsprojektet er udarbejdet af de københavnske landskabsarkitekter SLA og involverer en helt ny landskabelig måde at tænke byudvikling på. Projektet omsætter et poetisk midlertidigt landskab til en permanent landskabsstrategi, der skaber engagement, involvering og social, økonomisk og klimatisk bæredygtighed i den nye bydel.
 
Formålet med landskabsprojektet var at åbne området og genskabe adgangen til Lillebælt for hele byen lige fra projektets start. Det har givet byens borgere mulighed for at tage området til sig allerede før de første bygninger er bygget. Og gennem den daglige brug og udviklingen af forskellige aktiviteter i området, har de kunne påvirke fremtidens byliv i FredericiaC. Det er med til at øge byens kvalitet og værdi for dem, der bruger, udvikler og bygger byen. Nomineringen er en glædelig anerkendelse af dette”, siger Carsten Koch, bestyrelsesformand for FredericiaC.
 
Den internationale anerkendelse vækker også begejstring hos SLA:
 
Når jeg forelæser for internationale kolleger og bygherrer, er det altid naturprojektet i FredericiaC, der vækker størst opmærksomhed. Projektet viser hvordan et tomt industriområde over tid kan transformeres til en levende og sammenhængende del af byen ved at integrere evigt skiftende natur i den langsigtede byudvikling samtidigt med, at der skabes værdi for borgerne fra dag ét. Den metode kalder vi ’procesurbanisme’. Normalt forbinder man smart city-begrebet med udelukkende teknologiske løsninger, men her viser vi, hvordan man ved hjælp af naturen ikke bare kan få smartere byer, men bedre byer,” siger Stig L. Andersson, kreativ direktør og partner i SLA.
 
World Smart Cities Awards 2013 anerkender og belønner de mest ambitiøse, avancerede og innovative projekter og initiativer fra hele verden, der udvikler og nytænker smart city begrebet. Landskabsprojekt i FredericiaC er i finalen med seks andre smart city projekter fra bl.a. Japan, Tyskland og Kina. I alt modtog World Smart Cities Awards over 200 ansøgninger fra 35 lande