x

Stor tilfredshed med forslag til udviklingen af Ringkøbing K

Pressemeddelelse 11. april 2013

Ringkøbing K har offentliggjort sin evaluering af forslagene fra tre hold, der parallelt har arbejdet med udviklingen af den kommende bydel. Naturprojektet, der omfatter hele projektområdet, vil være det første der bliver realiseret og betragtes som en vigtig driver for hele projektet.

Bestyrelsen for Ringkøbing K udtrykker stor tilfredshed med forslagene fra de tre tværfaglige hold, som i vinteren 2012-13 har arbejdet med hver deres bud på udviklingen af den nye bydel. Bestyrelsen vurderer, at de ti innovationsspørgsmål, som var en del af oplægget til holdene, har bidraget til at give mange og nytænkende bud på, hvordan byudviklingen kan foregå.

- Kvalitets- og kreativitetsniveauet er højt, og vi forventer, at kunne udvælge elementer fra alle tre hold. Samtidig glæder vi os meget over borgernes store engagement i forløbet, siger Ringkøbing K’s bestyrelsesformand Uffe Steiner Jensen og fortsætter:

- Vi er enige med holdene i, at naturens samspil med byen skal være den bærende idé, og at fjorden og landskabet skal have en helt central rolle i, hvordan området udformes og udbygges. Idéen om som det første at gennemføre et naturprojekt, der omfatter det samlede bolig- og naturområde, inden byggeriet går i gang, er meget spændende.

Masser af inspiration
Bestyrelsen lægger i sin vurdering af holdenes forslag desuden vægt på, at der hos alle tre hold kan hentes inspiration til at sikre den ønskede kvalitet og variation i den fremtidige bebyggelse, og at alle holdene har spændende forslag til aktiviteter, som kan sikre den oplevelse og opmærksomhedsskabelse som Ringkøbing K ønsker i forbindelse med projektets indledende etaper.

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Iver Enevoldsen er også tilfreds:

- Den videre proces ser på baggrund af holdenes forslag rigtig lovende ud. Det er i høj grad lykkedes dem at frembringe nogle nytænkende og gennemarbejdede forslag, som kan komme ikke kun Ringkøbing by men hele kommunen til gode.

Næste skridt
Ringkøbing K vil bruge resten af 2013 på i fortsat dialog med borgere og interessenter at udarbejde den endelige udviklingsplan for den bæredygtige bydel. Herefter følger en kommunal planproces, hvorefter byggemodning, salg og første anlæg kan igangsættes, forventelig 2014-2015.

- Kvaliteten af alle tre holds forslag er høj, og vi er imponerede over den måde, hvorpå de har honoreret kravene til radikal innovation i deres arbejde. Alle holdene har formået at trække naturen ind i bebyggelsen på måder, som skaber sammenhæng og respekterer både den eksisterende by og den omkringliggende natur. Det er et fornemt udgangspunkt for det videre arbejde mod en endelig udviklingsplan, siger direktør for Realdania By Mette Lis Andersen.

Bestyrelsen for Ringkøbing K har gennemført evalueringen sammen med tre fagspecialister inden for henholdsvis bæredygtighed, bykvalitet og natur og landskab.