x

Arkitema skal designe NærHedens fysiske rammer

Pressemeddelelse 10. november 2014

NærHeden P/S har indgået kontrakt med Arkitema, der nu skal udarbejde den fysiske plan for den nye bydel i Hedehusene.

Hvordan ser fremtidens forstad ud? Hvordan bliver den et sted, hvor mennesker mødes - og hvordan sikres en bæredygtig ramme for beboernes liv? I løbet af det næste års tid skal Arkitema lave en plan for, hvordan NærHedens fysiske rammer bedst muligt kan understøtte visionen om en bæredygtig forstad med mulighed for høj livskvalitet baseret på fællesskab og aktivitet. 

NærHeden P/S har valgt Arkitema som totalrådgiver på baggrund af et parallelopdrag, hvor de som et ud af tre arkitektfirmaer har givet deres bud på en udviklingsplan for NærHeden. 

Ole Møller, som er Projektdirektør i NærHeden P/S, ser frem til samarbejdet:

”Arkitemas hold viste gennem parallelopdraget nogle gode bud på, hvordan NærHeden kan blive et attraktivt sted at bo. Derudover præsenterede de nogle stærke greb, der kan koble den nye by sammen med det eksisterende Hedehusene - til gavn for alle. Det er de ideer, vi nu har bedt Arkitema om at videreudvikle og raffinere i tæt dialog med alle relevante parter”.

Også i Arkitema glæder man sig til at arbejde videre med NærHeden. Kreativ leder på opgaven, Stig Ammitzbøll, siger:

”Det er ikke hver dag man som arkitekt får muligheden for at tegne fremtidens forstad, så vi er stolte og glade over at få den opgave. I arbejdet med den fysiske plan tager vi ordet nærhed meget bogstaveligt. Både som nærhed mellem mennesker, nærhed mellem byens elementer, nærhed til natur og landskab og nærhed til den eksisterende by. ” 

Arkitema kommer til at arbejde tæt sammen med en række underrådgivere om forskellige tekniske aspekter inden for bl.a. bæredygtighed, trafik, landskab og byliv. Her er tale om firmaerne Orbicon, Esbensen Rådgivende ingeniører A/S, Via trafik, Karres en Brands og Everyday Studio. 

Samtidig med, at Arkitema og deres underrådgivere udvikler de fysiske løsninger for den nye bydel, skal NærHedens sekretariat udarbejde en strategisk plan for byudviklingen. Her handler det, som noget af det første, om, hvilke midlertidige aktiviteter der kan understøtte udviklingen – før den nye by bygges.