x

Her er byggestenene til fremtidens forstad

Pressemeddelelse 2. september 2014

Den netop offentliggjorte bedømmelse af tre forslag til NærHeden lægger vægt på, hvordan den nye bydel i Hedehusene kan nytænke forstaden med fokus på social sammenhængskraft. NærHedens bestyrelse peger på vigtige byggesten i form af et grønt loop, gode mødesteder i by og natur, stærke koblinger til den eksisterende by, varieret byggeri samt aktiviteter i naturen og i en gigantisk lagerhal, der skal kickstarte bylivet.

Udgangspunktet har været at pege på ideer, der kan gøre NærHeden til noget andet end den monotone og funktionstømte forstad, som vi kender den på godt og ondt, men samtidig trække på nogle af forstadens bedste kvaliteter, som fx nem adgang til udearealer med privat karakter.

Bestyrelsesformand Mads Lebech er tilfreds med de tre forslag:

”NærHeden skal være kendetegnet ved tæthed, ressourcestærke indbyggere i bred forstand, fællesskaber og tryghed. De tre forslag giver os tilsammen et solidt grundlag for udviklingen - og vi har besluttet at kombinere de allerbedste idéer i én endelig udviklingsplan, der tager udgangspunkt i Arkitemas fysiske plan.”

Hold Arkitemas fysiske plan viser en tæt by med mange forskellige bebyggelsesformer og vægt på forstadskvaliteter. En af planens overordnede greb er et rekreativt loop, der bringer folk rundt til en række knudepunkter med aktiviteter samtidig med, at det tilbyder muligheder for motion, rekreation og leg. Loopet er udformet som en ring af stier med træer og regnvandsafledning, som forbinder den nye bydel med det eksisterende Hedehusene.

Netop forbindelserne mellem NærHeden og Hedehusene er en af de ting, der er vigtige for borgmester Michael Ziegler, der også sidder i NærHedens bestyrelse:
 
”NærHeden spiller en central rolle for hele Hedehusenes fremtid – og en af de ting, vi har lagt stor vægt på i bedømmelsen af de tre forslag, er, hvordan der skabes mulighed for fælles udvikling af Hedehusene og NærHeden. I byrådet skal vi i dialog med NærHeden finde de helt rigtige løsninger for en vejforbindelse på tværs af banen og for en ny skole i området”.

NærHeden P/S vil undersøge, om man kan integrere Vandkunsten/COBEs idé om en bro over banen for biler og bløde trafikanter, og dermed også forslaget om tæt sammenknytning mellem detailhandlen i den eksisterende by og i den nye bydel. Det undersøges om en bro eller en tunnel er den bedste løsning.

Bestyrelsesmedlem Mette Lis Andersen er direktør i Realdania By, der sammen med Høje-Taastrup Kommune står bag udviklingen. For hende er det også vigtigt, at NærHeden kan vise nye veje for andre byer:

”Udviklingen af NærHeden skal vise, hvordan man kan gøre fremtidens forstad til et attraktivt sted at bo. Herunder vise hvordan tiltrækning af ressourcestærke indbyggere og stimulering af social sammenhængskraft kan bidrage til at undgå nogle af den klassiske forstads udfordringer. For at lykkes med det, skal vi gå nye veje – og det har de tre forslag givet os et godt afsæt for at gøre. Vi sætter således fokus på den sociale bæredygtighed, og samtidig skal byen være i front med den miljømæssige bæredygtighed og med smarte digitale løsninger til indbyggerne”.

Bestyrelsen har været optaget af forslagene til udvikling og udnyttelse af områdets ret enestående naturværdier og rekreative tilbud – både på egen grund og i naboområdet Hedeland.

En af de idéer, bestyrelsen tilslutter sig, går igen i alle tre forslag. Det er idéen om at bruge den eksisterende meget store hal som dynamo for udvikling af bylivet. Og det er en opgave, som projektdirektør Ole Møller ser frem til at arbejde videre med:

”Hallen skal være en levende ramme for fællesskab og oplevelser for de lokale – men samtidig kan den også komme til at spille en rolle i forhold til at tiltrække gæster udefra til en eller flere større permanente attraktioner og enkeltstående begivenheder som koncerter, forestillinger og andre events. Vi håber, vi kan få en god dialog – både med lokale interessenter og folk udefra, om, hvilke aktiviteter der kan understøtte vores vision for NærHeden”, siger Ole Møller.

Med udgangspunkt i bestyrelsens bedømmelse udarbejder Nærheden den endelige udviklingsplan, som forventes færdig inden udgangen af 2015.

De tre hold
Bag forslagene står tre tværfagligt sammensatte rådgiverhold under ledelse af firmaerne Arkitema, Vandkunsten/COBE og White.

NærHeden – fremtidens forstad
Den nye bydel udvikles i et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By. NærHeden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central driver for udviklingen af Hedehusene med mulighed for høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab. Det er planen at bygge 4.200 boliger, og dermed kan NærHeden komme til at rumme op mod 10.000 indbyggere.