x

Hvor skal bilen stå i fremtidens byer?

Pressemeddelelse 11. juni 2014


Bilen opfylder basale behov og er uundværlig for mange mennesker i deres hverdag. I takt med at flere og flere mennesker flytter til byerne, opstår et øget behov for at finde ud af, hvor bilerne skal stå, når grønne områder og et attraktivt byliv også står højt på dagsordenen. En ny publikation fra Realdania By sætter fokus på parkeringsløsningers betydning for bykvalitet og bymiljø.

I Porcelænshaven på Frederiksberg og i Västra Hamnen i Malmø er bilerne parkeret i anlæg under gårdrum og karréer. Det giver beboerne kort afstand til deres biler, og samtidig har de adgang til grønne områder mellem boligerne, som indbyder til ophold og leg i fredelige omgivelser.

Dette er blot to ud af en række danske og internationale eksempler på inspirerende parkeringsløsninger, som Realdania By har samlet i publikationen ”Parkering og bykvalitet”. Fælles for dem alle er, at de bidrager til at skabe byer, hvor mennesker har lyst til at bo, arbejde og opholde sig.

”Hvor bilen skal stå, vil altid være en afvejning af visioner for byen og hensynet til parkeringsbehovet, trafik, bykvalitet og totaløkonomi. I publikationen ”Parkering og bykvalitet” har vi samlet en række eksempler fra ind- og udland, som viser, at parkeringsløsninger både kan være økonomisk værdiskabende og bidrage til øget bykvalitet. Eksemplerne er ikke en facitliste, men skal ses som en inspirationskilde”, siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania By.

Foruden konkrete eksempler præsenterer publikationen en række forhold og centrale spørgsmål om bl.a. parkeringsbehov, samspillet med omgivelserne, placering i byen og parkeringstype (over, under eller på terræn), der kan kvalificere valget af værdiskabende parkeringsløsninger.