x

Køge Kyst etablerer ny strand

Pressemeddelelse 18. september 2014


Køges borgmester Flemming Christensen tog mandag den 15. september første spadestik til en ny og 100 meter bred Søndre Strand, som skal strække sig fra Søndre Havn i nord og 900 meter ned til Vallø Stift i syd. (Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk)

Køge Kyst har sat gang i arbejdet med at etablere en ny og 100 meter bred strand, som skal sikre gode forhold for badende og tænke byen, naturen og bylivet sammen.

Den nye strand Søndre Strand i Køge forventes at stå færdig i begyndelsen af 2015 til glæde for alle køgensere og inden for få år også de første beboere i Køge Kyst. Stranden vil indgå i et samspil med de kommende boligkvarterer på Søndre Havn og med andre friarealer som strandengen, de kommende grønne og blå almindinger og en helt ny promenade.  

- Den nye Søndre Strand bliver et fantastisk sted og et stort aktiv for den levende bydel Køge Kyst. Samtidig er det rigtig glædeligt, at Køge Kyst i god dialog med områdets mange aktive klubber og foreninger, som bliver berørt af strandprojektet, har fundet nogle gode midlertidige løsninger, siger borgmester Flemming Christensen med reference til en ny bade- og isætningsbro og et nyt klubhus, som Køge Kyst har etableret til de klubber, som er midlertidigt berørt af strandprojekt.

Køge Kysts bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller glæder sig også over det nye anlægsprojekt:

- Der vil i de kommende år opstå et fint samspil mellem stranden og den nye bydel på Søndre Havn, strandengen og den nye promenade. Stranden bliver for alle - og ikke mindst kajakroerne og vinterbaderne vil fortsat være meget vigtige for livet i strandområdet. Derfor glæder vi os også meget til i samarbejde med de mange brugere af området at udvikle en levende maritim halvø, som kan etableres i løbet af nogle år.

Den kommende maritime halvø udvikles i tæt dialog mellem de lokale maritime klubber og Køge Kyst, og den kan anlægges, når den tidligere NCC-grund på Søndre Havn om nogle år bliver ledig.