x

Naturen bliver trækplaster for bosætning i Ringkøbing K

Pressemeddelelse 20. maj 2014

Ringkøbing K har præsenteret sit forslag til en udviklingsplan for Ringkøbings nye bydel. Et naturprojekt skal skabe herlighedsværdi og gøre Ringkøbing K til en attraktion, allerede før de første huse er bygget. Når husene opføres, vil kommende beboere opleve at bo midt i naturen.

I Ringkøbing K skal naturen komme før husene. Dét er grundidéen i Ringkøbing K’s forslag til udviklingen af Ringkøbings nye bydel, som blev præsenteret ved et informationsmøde på Ringkøbing Rådhus mandag aften.

Udviklingsplanen udgør grundlaget for at realisere Ringkøbing K’s vision om at udvikle et nyt, attraktivt bolig- og naturområde ned mod Ringkøbing Fjord, der med afsæt i stedets unikke placering og store herlighedsværdier vil gøre Ringkøbing til et endnu mere attraktivt sted at bo.
 
”Udvikling af Ringkøbing K skal vise, at det kan lade sig gøre at fastholde og tiltrække beboere til Ringkøbing-Skjern Kommune i en tid, hvor befolkningsvandringen går fra vest mod øst. Ved at gennemføre et naturprojekt for området som det allerførste, tror vi på, at vi kan øge herlighedsværdien af området og gøre Ringkøbing K til en attraktion, som det er værd at besøge og bosætte sig i”, siger Uffe Steiner Jensen, bestyrelsesformand for Ringkøbing K.
 
Mere end en attraktiv bolig
Naturprojektet genskaber naturtyper, der er karakteristiske for det fjordnære område: enge, vådområder og skov. Disse blandes med nye typer træer, buske og blomster, som skaber et varieret plante- og dyreliv og gør naturoplevelsen i Ringkøbing K helt særlig. Desuden etableres en række nye aktiviteter, f.eks. en naturlegeplads, et fælleshus, en trækfærge, et fugletårn og stisystemer til løb, cykling og gåture, som binder Ringkøbing K sammen med Ringkøbing by og skaber tilgængelighed til området for alle. Naturprojektet vil gøre Ringkøbing K til meget mere end en attraktiv boligbebyggelse.
 
Boligerne midt i naturen

Når naturen er skabt, kan byggeriet begynde. I forslaget til udviklingsplanen har Ringkøbing K arbejdet med tre overordnede bebyggelsestyper, som er tilpasset naturen i området: Eng-, skov- og såkaldte fortebebyggelser. En forte er et naturrum mellem husene, som opstår i takt med at bydelen udvikles.
 
”I Ringkøbing K kommer alle til at få adgang og udsigt til naturen og kort afstand til Fjorden. Ringkøbing K vil både rumme fritliggende huse og tilbyde nye, attraktive boligtyper, som f.eks. klyngehuse, rækkehuse, dobbelthuse og lejligheder. Hensigten med de tætte bebyggelsesformer er, at skabe steder, hvor mennesker kan mødes på tværs af generationer. Men det er helt op til de kommende beboere at beslutte, om man vil nyde privatheden i det naturskønne område eller om man ønsker at deltage i forskellige typer fællesskaber og bidrage til udviklingen af nye aktiviteter i området”, siger projektdirektør Søren Adsersen.
 
Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, der sammen med Realdania By står bag Ringkøbing K, glæder sig over perspektiverne i forslaget til udviklingen af den nye bydel:
 
”Ringkøbing K vil tilbyde nye attraktioner og boligtyper, som kan bidrage til at skabe værdi for hele Ringkøbing-Skjern Kommune. I kommunen har vi allerede stærke fællesskaber på tværs af generationer, en veludviklet frivillighedskultur og et bredt udbud af kultur-, erhvervs- og uddannelsestilbud. Det er nogle af de kvaliteter, som udviklingen af Ringkøbing K skal bygge videre på. Jeg håber derfor, at de mennesker, foreninger, institutioner og virksomheder, der lever og er i Ringkøbing og de omkringliggende byer og områder, vil deltage aktivt i byudviklingen”.
 
Dialog og medindflydelse

Dialog og aktiv deltagelse i byudviklingen er én af Ringkøbing K’s visioner og alle er velkomne til at komme med kommentarer og ideer til forslaget til udviklingsplanen. Alle input, der modtages ind til den 30. juni, vil blive undersøgt og vurderet af Ringkøbing K, inden den endelige udviklingsplan vedtages.
 
Hvis man har lyst, kan man også deltage i udviklingen af naturprojektet og kommende attraktioner i området. Ligesom kommende bygherrer og beboere i Ringkøbing K får medindflydelse på de boliger, der opføres i den nye bydel.
 
"Forslaget til udviklingsplanen for Ringkøbing K viser nye perspektiver og veje for, hvordan moderne boligbebyggelse kan indpasses i balance med naturen og tilføre værdi - også tæt på fjord, strandbeskyttelseslinje og naturfølsomme områder. Otte eksempler på hvordan boligerne kan komme til at se ud kan ses i udviklingsplanen og give inspiration til kommende investorer og bygherrer. Nøgleordet for den kommende dialog med boligkøbere og investorer i Ringkøbing K er høj kvalitet. Vi glæder os meget til at se området tage form til glæde for udviklingen i Ringkøbing Skjern Kommune", siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania By.