x

Ny inspiration til boligbyggeri med kvalitet

Pressemeddelelse 24. september 2014

Boligbyggeri og bebyggelser, der skaber livskvalitet og gør byen mere attraktiv, er en af forudsætningerne for at skabe bedre byer for mennesker – og det behøver ikke altid være dyrt. To nye inspirationskataloger giver gode eksempler på præfabrikeret boligbyggeri og boligbebyggelser med by- og livskvalitet.

Der er ny inspiration at hente for alle, der vil bygge boliger med kvalitet for både beboere og omgivelser, i to kataloger, som Dansk Arkitektur Center har udarbejdet i samarbejde med Realdania By.

”Når det lykkes at få de rette kvaliteter frem i boligbyggerier, indfries en vigtig forudsætning for levende og attraktive byer. Som eksemplerne i de to nye kataloger viser, kan kvaliteten komme til udtryk på mange forskellige måder, der kan skabe gode rammer for byliv og give livskvalitet til dem der bor og færdes i byerne” siger direktør i Realdania By, Mette Lis Andersen.

Katalogerne samler eksempler på nyere boligbebyggelser og byggeri til inspiration for rådgivere, byudviklere, investorer og andre, der arbejder med udvikling af boligbyggeri.

Inspiration til præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet
Dette katalog fokuserer på nyere muligheder for, hvordan rationelle og økonomisk attraktive produktionsmetoder kan skabe attraktive boliger med mange kvaliteter og muligheder. Eksemplerne i kataloget dækker over fire forskellige former for præfabrikation: rumstore moduler, fladeelementer, containermoduler og digital fabrikation.

Eksemplerne bliver præsenteret med fokus på de kvaliteter, de hver især repræsenterer - og der hvor det har været muligt, oplyses også kvadratmeterprisen for selve opførelsen af boligbyggeriet.Hent "Præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet"

Inspiration til boligbebyggelser med by- og livskvalitet
Dette katalog præsenterer 62 eksempler på boligbebyggelser, der på forskellige måder skaber kvaliteter i byen og værdier for de mennesker, der bor og færdes der.
Eksemplerne illustrerer forskellige karakteristika og kvaliteter ved tre forskellige former for boligbyggeri: tæt-lav bebyggelse, etagebyggeri og karrébebyggelse. De viser forskellige måder at bo på og forskellige måder at tilpasse bebyggelser til omgivelserne, samt forskellige måder at blande funktioner og variere bebyggelser på.Hent "Boligbebyggelser med by- og livskvalitet" som pdf.

Om katalogerne
Katalogerne er i udgangspunktet tænkt som værktøjer, der kan bidrage til at sikre en høj kvalitet i de byudviklingsprojekter, som Realdania By er engageret i partnerskab med fire danske kommuner. Her kan de bruges til at styrke partnerskabernes dialog med de investorer/bygherrer og andre interessenter, der er involveret i byudviklingen. Også alle andre, der arbejder inden for det byggede miljø, er naturligvis velkomne til at bruge katalogerne til inspiration.

Katalogerne indeholder adresser på alle eksemplerne og kan også danne udgangspunkt for et studiebesøg.

Katalogerne er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Realdania By