x

5.000 samlet til bylivssatsning i Køge Kyst

Pressemeddelelse 31. august 2015

Hvert år fejrer en lang række lokale aktører sammen med partnerskabsprojektet Køge Kyst det mangfoldige kulturliv på Søndre Havn med en stor festdag – Søndre Havnedag - som tiltrækker tusinder af deltagere. Dagen er en del af den målrettede satsning på kulturen som driver for byudviklingen.

I år fandt Søndre Havnedag sted lørdag den 22. august, og der var her tale om en regulær deltagerrekord til denne femte udgave med flere end 5.000 deltagere. Søndre Havnedag udspringer af byudviklingsprojektet Køge Kysts satsning på kultur og byliv som en vigtig driver for udviklingen af den nye bydel, før der opføres bygninger.

Visionen virkeliggøres gennem strategien ”Etape 0 - Livet før byen”, der har til formål at udvikle aktiviteter i projektområdet, som skaber opmærksomhed både i og uden for byen og på den måde kan bidrage til at tiltrække beboere og virksomheder til den nye bydel. Siden 2011 har Søndre Havnedag netop været en af de folkelige begivenheder, som hvert år tiltrækker deltagere i alle aldre, både lokale og besøgende udefra.

Mere end en festlig begivenhed
For de involverede foreninger betyder Søndre Havnedag også øget interesse og stigende medlemstal. Omkring 50 aktører – heriblandt lokale foreninger, sportsklubber, brandværn og politi, kunstnere og mange andre – er sammen med Køge Kyst drivkræfterne bag det succesrige arrangement, som efterhånden er blevet en fasttømret tradition.

- Den kæmpe indsats, som de mange foreninger, institutioner og lokale ildsjæle lægger i dagen, er altafgørende for, at et arrangement som dette kan blive en succes. Søndre Havnedag er mere end bare en festlig begivenhed – og vi håber, at det engagement og liv, der er skabt på Søndre Havn, kan fortsætte i den nye bydel, hvor de første beboere jo om ikke så længe flytter ind, siger projektdirektør Jes Møller fra Køge Kyst.

Fra starten har Køge Kyst på forskellig vis faciliteret udviklingen af Søndre Havnedag og de mange aktiviteter – både i form af økonomisk støtte og markedsføring, og ved at fungere som inspirator for og bindeled mellem de forskellige aktører. Søndre Havnedag er et eksempel på en begivenhed, der i kraft af den lokale forankring har skabt ejerskab til projektområdet og gjort det til en del af Køges mentale landkort.
 
At tiltrække nye beboere
Arrangementet har også knyttet områdets mange forskellige aktører tættere sammen og bidraget til at nye netværk er opstået, som måske kan styrke udviklingen af den permanente by samt grundlaget for at tiltrække beboere til de nye boliger i området.

Arkitektgruppen og Casa Nord/Kuben Byg, som er bygherrer på de to første boligprojekter ud til Strandengen på Søndre Havn, deltog sammen med lokale ejendomsmæglere på Søndre Havnedag. Her præsenterede de boligprojekterne ”Strandengen” og ”Havblik”, som efter planen skal stå indflytningsklar i 2017 - og lange køer til de to stande bevidnede, hvordan mange benyttede muligheden for at høre mere om lejlighederne, og en del reservationer blev underskrevet..

- At de lokale ejendomsmæglere sammen med bygherrerne havde nok at se til på Søndre Havnedag, vidner netop om, at kulturaktiviteterne langt fra kun er midlertidig underholdning. De er med til at understøtte hele projektets vision og skabe interesse for det, der kommer, siger projektdirektør Jes Møller. 


Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk.