x

Byggeri til butikker og genoptræningscenter går i gang i Køge

Pressemeddelelse 5. marts 2015

TK Development og Køge Kommune har taget det første spadestik til det allerførste byggeri i Køges Stationsområde. Byggeriet omfatter de første butikker, kommunens nye genoptræningscenter og en parkeringskælder.

Stationsområdet i Køge står over for en gennemgribende udvikling over de næste par år, hvor TK Development skal opføre 34.500 m2 byggeri til butikker, biograf, boliger, erhvervslokaler og offentlig service som led i byudviklingsprojektet Køge Kyst.

Det første byggeri, som skal ligge umiddelbart nord for Køge Station, opføres i et konsortiesamarbejde mellem Køge Kommune og TK Development. Parterne stak onsdag den 4. marts spaden i jorden til byggeriet, som kommer til at rumme en Irma, en Fakta og to mindre butikker i stueetagen - og genoptræningscenter på 1. og 2. sal.

Et løft til sundheden
Sammen med genoptræningscenteret indretter Køge Kommune et multirum, en café, et daghjem og 30 aflastningsboliger. De nye faciliteter, som efter planen åbner i foråret 2017, skal på hver sin måde være med til at styrke sundheden i Køge Kommune og samtidig skabe mulighed for nye alliancer mellem frivillige foreninger, borgere og Køge Kommune.

- Dette er startskuddet til den fantastiske udvikling, bymidten i Køge gennemgår de næste par år. Nu får vi i første omgang en Irma, en Fakta og en ny parkeringskælder, og på sigt vil hele Stationsområdet ændre sig og fyldes med butikker, boliger og kulturelle aktiviteter. Vi kan desværre ikke helt undgå, at der bliver lidt bøvl for byens borgere og gæster undervejs, men der er god mening med galskaben, siger Køges borgmester, Flemming Christensen.

P-kælder først
Som det allerførste tager TK Development nu fat på den nye parkeringskælder.

- Vi er meget glade for at være nået hertil, hvor vi går i gang med det første spændende byggeri, som med både butikker og genoptræningscenter kommer en bred gruppe af borgere til gode. På den korte bane vil der være støv og støj i perioder, men vi vil naturligvis tage mest hensyn til borgerne og til områdets naboer, siger adm. direktør Frede Clausen fra TK Development.

Citycon glæder sig
I løbet af foråret begynder TK Development også at etablere det nye indkøbsstrøg ”Strædet”, som kommer til at indgå i et loop, der forbinder Torvet med Køge Station og det kommende Kulturtorv. ”Strædet” er også navnet på det samlede detailhandelsprojekt i Stationsområdet, som TK Development for nylig har solgt til det finske ejendomsselskab Citycon.

- Strædet er et spændende projekt af høj kvalitet, som spiller godt sammen med Køges eksisterende detailhandel og de mange kulturfunktioner. Vi glæder os til at overtage det færdige butiksbyggeri i 2017, og vi ser mange muligheder i Strædet og i Køge som handelscentrum – også på grund af hele den vækst, som så tydeligt kendetegner Køge i disse år, siger Lise Madsen, Head of Centre Management hos Citycon i Danmark.

Køge Kommune har givet endelig tilladelse til, at byggeriet i Stationsområdet kan gennemføres. LM Byg A/S står for parkeringskælderen med Arkil A/S som underentreprenør, mens GVL Entreprise A/S skal stå for arbejderne med at opføre butikker og genoptræningscenter.

Det videre arbejde
Fra oktober 2015 opføres selve bygningen oven på parkeringskælderen - med fire butikker og genoptræningscenter. Parkeringskælderen skal senere forbindes med det nye parkeringshus, som kommer til at ligge lige ved siden af.


Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk