x

FredericiaC indgår udviklingssamarbejde med MT Højgaard og Scandi Byg

Pressemeddelelse 19. august 2015

Aftalen omhandler udvikling af rækkehuse på det tidligere værftsområde ved Sønder Voldgade i Fredericia - og parterne vil inddrage mulige boligkøbere i processen.

Den indgåede samarbejdsaftale betyder, at bygge- og anlægsvirksomhed MT Højgaard og Scandi Byg sammen med FredericiaC sætter gang i processen med at udvikle nye attraktive havnehuse til kanalbyen. Målet med samarbejdsaftalen er, at der kan indgås en endelig aftale senere på året om at opføre rækkehuse på byggefelt 64, der ligger langs Sønder Voldgade, mellem Vendersgade og Gothersgade.

”Dette spændende samarbejde med FredericiaC giver os mulighed for at bruge vores tekniske og udførelsesmæssige viden til at skabe innovative boligløsninger i større skala og til en ny målgruppe. Vi ser frem til at udvikle treetagers byhuse til kanalbyen, hvor vi undervejs integrerer ønsker fra potentielle købere”, siger Simon Issing Nielsen, projektudviklingschef hos MT Højgaard.

Udviklingsprocessen forventes at vare til og med september i år, og den foregår i samarbejde mellem de tre parter og i tråd med FredericiaC’s kvalitetsprogram. En del af arbejdet vil derfor også handle om at skabes attraktive uderum omkring de nye boliger.

"Vi synes, det er super spændende at være en del af hele processen med FredericiaC og de kommende beboere omkring udviklingen af en ny type bæredygtige rækkehuse i hjertet af Fredericia”, siger Per Rødsgaard, salgschef hos Scandi Byg.

Mangfoldighed og involvering
”FredericiaC skal være en bydel med stor mangfoldighed, og derfor er vi yderst tilfredse med samarbejdsaftalen, som føjer en ny boligtype til projektet. Vi forventer, at den fælles udviklingsproces udmønter sig i en spændende nyfortolkning af rækkehusbyggeriet. Ved at inddrage kommende beboere vil vi forsøge at udpege de kvaliteter, der kan skabe optimale rammer for et godt hverdags- og byliv”, siger projektdirektør Tim E. Andersen fra FredericiaC.

FredericiaC har tidligere på sommeren informeret de ca. 800 opskrevne på FredericiaC’s boligliste og indbudt interesserede til at deltage i en fokusgruppe, der skal komme med input til udviklingsprocessen.

I udviklingsarbejdet deltager, foruden de tre samarbejdsparter, også Arkitema Architects, som skal forestå det kreative udviklingsarbejde. Arkitema skal på baggrund af de fremkomne tanker og ønsker fra de afholdte workshops tegne et skitseprojekt, der kan danne baggrund for opførelsen af kanalbyens nye rækkehuse.

Grow Your Citys fremtid
Byggefelt 64, hvortil rækkehusene planlægges, rummer i dag FredericiaC’s midlertidige byhaveprojekt Grow Your City. Når et eventuelt byggeri går i gang i løbet af 2016-17 vil Grow Your City efter planen blive flyttet til østsiden af Gl. Havn, tæt på den midlertidige containerby, C-byen. FredericiaC informerer haveejerne særskilt med henblik på dialog om, hvordan havernes placering på det nye område kan gentænkes og indrettes mest fordelagtigt.