x

FredericiaC skaber midlertidig by ved Gl. Havn

Pressemeddelelse 20. april 2015

Den 13. maj åbner et midlertidigt, eksperimenterende bymiljø i FredericiaC, som opbygges af ombyggede skibscontainere.

Den midlertidige by er døbt ”C-byen” og får en attraktiv beliggenhed på sydsiden af den første kanal i bydelen og helt ud til promenaden på østsiden af Gl. Havn.

Kort med markering af C-byen i FredericiaC 
C-byens attraktive placering ved kanalen og Gl. Havn i FredericiaC

Det midlertidige bymiljø vil danne ramme om udviklingen af eksperimenterende, innovative og kreative aktiviteter. Uanset om man ønsker at drive virksomhed, åbne en butik, etablere et klubhus, skabe et atelier, spille musik, dyrke yoga, holde møder eller lave et pop-up bibliotek, kan der blive mulighed for det i C-byen. Containerne placeres på en måde, som skaber et nyt byrum, hvor der er plads til byliv og fællesskab mellem brugerne af C-byen, Fredericias borgere og byens besøgende.

C-byen er det seneste initiativ i rækken af midlertidige aktiviteter i FredericiaC, som har til formål at skabe liv i området, inden den permanente by er bygget. Med udviklingen af C-byen ønsker FredericiaC at skabe et attraktivt by- og havneliv omkring Gl. Havn, der kan binde FredericiaC og handels- og bylivet i bymidten bedre sammen. Dette har til formål at understøtte udviklingen af et levende handelskvarter med cafeer og restauranter ud til havnepromenaden, sådan som der er lagt op til i udviklingsplanen for FredericiaC.

Valget af containere som fysisk ramme for den midlertidige by understøtter FredericiaC’s vision om at byudviklingen skal være bæredygtig. Brugte containere er relativt billige at bygge om, og ved at genbruge dem i en ny og anderledes form, fremfor at destruere dem, undgår man at belaste miljøet.

Ildsjæle driver C-byen
Udviklingen af C-byen er baseret på et forslag fra to unge fredericianere, som i en årrække har benyttet den skaterrampe, som lokale ildsjæle har bygget i området med støtte fra FredericiaC.

Sammen med FredericiaC og flere andre lokale ildsjæle er ideen til C-byen blevet videreudviklet, så den nu er klar til realisering. Fremadrettet vil udviklingen af aktiviteterne og bymiljøet i C-byen ske sammen med alle dem, der har lyst til at være med.

Byhaverne "Grow Your City" og legepladsen ”Legebro mellem tro” er eksempler på andre aktiviteter, som er skabt i samarbejde med byens ildsjæle.

Klar til første krydstogt
De første af i alt otte containere bliver sat op, når de nødvendige tilladelser er på plads – forventeligt omkring den 1. maj. Afhængig af interessen, kan C-byen udbygges med flere containere over tid.

Går alt efter planen, åbner C-byen den 13. maj, hvor det første af i alt fem krydstogtskibe i 2015 anløber Lillebæltskajen i FredericiaC.