x

Køge Kyst går i gang med ny vejtunnel

Pressemeddelelse 19. februar 2015

Køge Kyst går nu i gang med at anlægge en vejtunnel under jernbanen. Vejtunnelen skal være med til at skabe sammenhæng mellem byen og havnen og nedbryde jernbanens barrierevirkning.

For nylig besluttede TK Development og Køge Kyst at sætte hele byggeriet til butikker, boliger, erhverv, kultur og offentlige funktioner i gang i Køges Stationsområde. Det har banet vejen for, at Køge Kyst kan gå i gang med at anlægge en planlagt vejtunnel under jernbanen. Tunnelen er et af byudviklingsprojektets investeringer i Køges infrastruktur med stor betydning for hele den kommende bydel.

- Den nye vejtunnel skal sikre, at biltrafikken ledes effektivt ind og ud af bymidten – og dermed bidrager den til at fredeliggøre Stationsområdet og ikke mindst til at skabe den nødvendige sammenhæng mellem områderne i den nye by, siger projektdirektør Jes Møller fra Køge Kyst. 

Selve anlægsarbejdet til den nye vejtunnel, som skal forbinde Niels Juelsgade og Værftsvej, går i gang mandag den 2. marts. Første del af arbejdet består i at klargøre områderne øst og vest for jernbanen, og fra slutningen af marts bankes jernplader ned i jorden til selve tunnelkonstruktionen.

Vejtunnelen er en af flere nye forbindelser på tværs af jernbanen i Køge, der skal medvirke til at nedbryde den barriere, som jernbanen i mange år har udgjort midt i byen – og den forventes at være helt færdig i løbet af efteråret 2016.