x

Nye samarbejder skaber attraktive bykvarterer

Pressemeddelelse 4. maj 2015

Når grundejere, forretningsdrivende og kommune arbejder tæt sammen om et byområde, gavner det hele området og alle dem, der bor, arbejder og driver forretning i det. Der findes en international anvendt model for, hvordan man gør det, og den handler Realdania Bys nye publikation om: ”Business Improvement Districts”.

Erfaringer fra bl.a. New York, London, Hamburg og Dublin tyder på, at det kan løfte et helt bykvarter, hvis private aktører i højere grad får mulighed for at engagere sig i kvarterets udvikling og drift, end det er tilfældet i den traditionelle danske model, hvor det offentlige alene har ansvar for anlæg og drift af offentlige byrum.

Det er konklusionen i en undersøgelse foretaget af Københavns Kommune, Jeudan, Realdania og Realdania By, og Realdania By har nu udgivet en letlæselig publikation om den mere end fyrre år gamle udenlandske praksis.

Forpligtende partnerskaber
Publikationen ”Business Improvement Districts – nye samarbejder øger livskvaliteten i byerne” sætter fokus på BID-modellen, hvor ejendomsindehavere og forretningsdrivende i et afgrænset byområde går sammen i et partnerskab og investerer i at opgradere kvarteret eller bydelen ud fra fælles mål. Mange kendte slentreområder som Bryant Park i New York og centrale bykvarterer i London og Hamburg er gode eksempler på, hvordan BID skaber værdi.

"De mange spændende udenlandske erfaringer viser, at forfaldne eller stagnerede kvarterer kan blive til særligt attraktive områder, og nyomdannede byområder kan vedligeholdes og udvikles i kraft af BID-modellen. Ofte bliver det endda en positiv spiral, hvor resultaterne af BID’et afføder flere initiativer til gavn for byen og dens borgere og brugere", siger adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania By.

Mulighederne i BID-modellen blev mandag den 4. maj drøftet på konferencen ”BID - fremtidens offentlige-private samarbejde i byerne?” i Odense, hvor en række offentlige og private aktører var samlet. Netop i Odense afprøver man nogle af ideerne gennem det frivillige partnerskab ”Sammen om Centrum”, hvor kommune, cityforening og erhvervsdrivende arbejder på en fælles strategi for udvikling af bymidten.

Download og læs mere om BID-modellen, de udenlandske erfaringer og partnerskabet i Odense i Realdania Bys nye publikation (pdf).

Det er også muligt at bestille den trykte publikation ved at skrive til info@realdaniaby.dk.

Download hele undersøgelsesrapporten om mulighederne for BID i Danmark (pdf).

FAKTA
Business Improvement Districts (BID) er en organisatorisk ramme, der fremmer lokalt engagement og tilfører ressourcer til bykvarteret ved, at ejendomsejere og/eller forretningsdrivende i et område går sammen i et forpligtende samarbejde – med kommunen som tæt samarbejdspartner.

Et BID sættes typisk i gang på initiativ af ejendomsejere, fordi de har et fælles mål om at forskønne og opgradere deres kvarter eller bydel. BID supplerer de offentlige ydelser men erstatter dem ikke. Et BID skaber en forpligtende ramme om samarbejdet mellem kommune, grundejere, handelsliv og andre aktører i byområdet.

Ofte starter et BID i det små med eksempelvis fokus på ekstra renhold og vedligehold. Efterhånden udvikler samarbejdet sig til placemaking, tilgængelighed, markedsføring, erhvervsfremme og meget andet.

BID-modellen kan bidrage til at løse en række af de problemer, som også danske bydele står over for i dag. Modellen er derfor et meget interessant supplement til andre tiltag inden for opgradering af byrum, f.eks. områdefornyelse og kvartersmanagement.

Et BID kan føre til et mere indbydende og attraktivt byområde – med flere kunder i de lokale forretninger.

Det offentlige opnår, at at der tilføres flere ressourcer til området, samtidig med at der bliver en naturlig platform for dialog med borgere og brugere.

Eksempler på BID’s i udlandet:

  • Dublin City BID, Dublin, Irland
  • Bryant Park BID, New York, USA
  • Better Bankside BID, London, England
  • Neuer Wall BID, Hamburg, Tyskland

BID og lovgivningen
Et egentligt BID indebærer, at alle involverede ejendomsejere eller butiksdrivende i et område kan op-kræves kontingent, hvis der er flertal for det, og det er der på nuværende tidspunkt ikke hjemmel til i den danske lovgivning. Der er dog nogle andre muligheder som at:

  • stifte en frivillig særgrundejerforening
  • oprette en BID-lignende grundejerforening med fremadrettet medlemspligt
  • gennemføre et BID som en forsøgsordning

Konferencen ”BID - fremtidens offentlige-private samarbejde i byerne”, 4. maj 2015
Realdania har med konferencen sat fokus på de internationale erfaringer og lagt op til debat om perspektiverne ved at indføre Business Improvement Districts i Danmark. Konferencen fandt sted i Odense, der med partnerskabet "Sammen om Centrum" har skabt et godt samarbejde mellem kommune, grundejere, handelsliv og andre aktører i bymidten. Hvor langt kan vi komme med de eksisterende modeller, og hvilke fordele vil der være ved at indføre BID? Det har konferencen til debat.

Konferencen er støttet af Realdania.

”Frivilligt BID” på Kvæsthusmolen
Med inspiration fra især Bryant Park i New York er de to grundejere på Kvæsthusmolen i København - Kulturministeriet og Jeudan - og med Realdania som bidragyder, gået sammen om et dansk eksempel på et ”frivilligt” Business Improvement District.

Parterne har sammen stiftet foreningen Ofelia Beach, som skal stå for udvikling af bylivet på den kommende nye Kvæsthusplads ved Skuespilhuset. Pladsen åbner efter planen omkring årsskiftet 2015/2016 og indvies officielt i foråret 2016.

For yderligere information, illustrationer, formidling af interviewmuligheder mv.:

Teamleder Peder Lind Pedersen, Realdania By, tlf. 32 88 53 96

Illustration: Le Carrousel Magique, Bryant Park, New York. Kreditering: Angelito Jusay