x

Ringkøbing K påbegynder naturprojekt til sommer

Pressemeddelelse 16. april 2015

Vejen er nu banet for, at Ringkøbing K kan udvikle et enestående naturområde med tilgængelighed for alle.

Ringkøbing-Skjern Byråd har godkendt et kommuneplantillæg, en rammelokalplan og en miljøvurdering, som gør det muligt for Ringkøbing K at udbyde de første entrepriser i et omfattende naturprojekt, der gennemføres i 2015-2016. Naturprojektet gennemføres inden de første huse opføres i Ringkøbings nye bydel.

Ringkøbing K forventer, at de første entrepriser sendes i indbudt licitation i 2. kvartal 2015, og at de første gravearbejder kan igangsættes til sommer.

Med naturprojektet omdanner Ringkøbing K det tidligere landbrugsareal til et enestående naturområde med enge, bærhaver, en frugtlund, skov, et vådområde med en stor ferskvandssø og genslyngning af den eksisterende Tranmosebæk. Herudover etableres et sammenhængende stinet, der kobles til stierne i de omkringliggende områder og gør naturen tilgængelig for alle.

Parallelt med udviklingen af naturen etablerer Ringkøbing K en række attraktioner, som f.eks. en naturbase, et udsigts- og fugletårn og en trækfærge, der vil gøre det endnu mere attraktivt for mange mennesker at komme ud i naturen.

”I marts var det fremme i medierne, at mange oplever, at det er blevet sværere at komme ud i naturen, bl.a. fordi et stort antal markveje og stier er blevet nedlagt i de senere år. I Ringkøbing K bliver naturen tilgængelig for alle, og vores ambition er, at området vil trække mennesker i alle aldre ud i naturen og give dem en unik naturoplevelse”, siger Uffe Steiner Jensen, bestyrelsesformand for Ringkøbing K.

Projektering i fuld gang
Netop nu er Ringkøbing K – i samarbejde med en række rådgivere - i gang med at lave det forarbejde, der skal til for at kunne udbyde de forskellige anlægsopgaver i naturprojektet.

”Projekteringen af naturprojektet foregår i et godt samarbejde med vores rådgivere og kræver koordination af de mange forskellige elementer i projektet. Arbejdet omfatter bl.a. detaljerede krav til beplantning, etablering af stier, udgravning af vådområdet og udformning af et system, der skal aflede regnvandet på overfladen af det kuperede terræn til vådområdet, som dermed ikke belaster byens kloaknet”, siger Dorthe Frilund Jensen, projektdirektør i Ringkøbing K.

Endnu mangler Ringkøbing K at få enkelte tilladelser på plads, men går alt efter planen vil naturområdet være klart til at tage i brug i 1. halvår 2016.

Forløber for boliger i naturen
Udviklingen af naturen i Ringkøbing K understøtter Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om, at naturen skal være kilden til det gode liv og til at skabe vækst i kommunen.

”I Ringkøbing K kommer naturen før husene, hvilket betyder, at kommende beboere vil opleve at bo midt i et naturskønt område tæt ved Ringkøbing Fjord fra dag ét. Det vender op og ned på den traditionelle måde at byudvikle på. Det er en helt bevidst strategi, da vi tror på, at mange mennesker vil være tiltrukket af at have direkte adgang til attraktiv natur lige uden for deres hoveddør, så derfor laver vi naturen først og så kommer husene”, siger Iver Enevoldsen, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.