x

TK Development og Køge Kyst sætter hele Stationsområde-projektet i gang

Pressemeddelelse 29. januar 2015

TK Development og Køge Kyst har nu aftalt at gennemføre hele TK Developments planlagte byggeri i Køges Stationsområde. Samtidig bliver byggeprojektet, som kort før jul fik tilføjet en biograf, nu også udvidet med 30 boliger, og der etableres et parkeringshus med plads til 250 biler.

Det kan nu slås fast, at i alt 34.500 m2 butikker, boliger, erhverv, kultur og offentlige funktioner i et nyt livligt fodgængerområde midt i Køge bliver en realitet. TK Development og Køge Kyst er blevet enige om at sætte den resterende del af byggeriet i Stationsområdet i gang.

Denne ”2. etape” udgør over halvdelen af TK Developments samlede byggeri, herunder hovedparten af de nye butikker – flere af dem med grønne taghaver – en ny stor Nordisk Film-biograf og det nye bugtede indkøbsstrøg ”Strædet”. Som noget helt nyt omfatter aftalen nu også 3.000 m2 boliger i Stationsområdets nordende. Den oprindeligt planlagte parkeringskælder er blevet reduceret i størrelse - til gengæld etableres et parkeringshus i den nordlige del af Stationsområdet.

- Vi glæder os utrolig meget til som de første at opføre byggeri i Køge Kyst. Med både boliger, butikker, erhverv, kultur, offentlige tilbud og spændende byrum afspejler det nye stationsnære område hele byudviklingsprojektets mangfoldighed, siger adm. direktør i TK Development Frede Clausen.

Attraktiv handelsby
- Det er en helt fantastisk nyhed for byen, at TK Development har sagt endeligt ja til at gøre byens nye handelskvarter til virkelighed. Det bliver en ny og endnu bedre oplevelse at gå på indkøb i Køge. Det vil gøre bymidten endnu mere spændende og tiltrække endnu flere handlende, til gavn for både de nye og de gamle butikker og for borgerne i en stor radius omkring Køge by, siger borgmester Flemming Christensen.

Også Realdania By, som er i partnerskab med Køge Kommune om Køge Kyst glæder sig:

- Vi er meget glade for, at der nu er grønt lys for det første byggeri i Køge Kyst. Det bliver samtidig et stort løft til byens detailhandel og et eksempel på, hvordan man kan skabe et kvalitetspræget alternativ til de mange storcentre – i tæt sammenhæng med butikslivet i den historiske bymidte, siger Realdania Bys adm. direktør Peter Cederfeld.

Klar tidsplan
Byggeriet af den nu endeligt aftalte 2. etape finder sted i 2015-17 med biografen som det første – dog vil de senest aftalte boliger i Stationsområdets nordende nok først stå færdige i 2018. Allerede i dette forår stikker TK Development spaden i jorden til 1. etape af byggeriet, som blev endeligt aftalt mellem parterne i oktober. 1. etape omfatter de første butikker og udvidelsen af Køge Rådhus, som efter planen åbner i 2016, og genoptræningscenteret, som vil stå klar i 2017. Det allerførste skridt er at etablere parkeringskælderen under bygningen lige nord for Stationspladsen.

- Vi har nu en klar tidsplan for det første byggeri i Køge Kyst og en god samlet løsning for det meste af Stationsområdet. Efter en årrække med et meget grundigt forarbejde i Køge Kyst er det virkelig glædeligt, at vi kan se det første bymiljø med spændende byggeri og byliv skyde op i de allernærmeste år, siger Køge Kysts bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.

Vejtunnel under banen
- Samtidig betyder salget af grunde til TK Development, at Køge Kyst kan tage hul på den næste infrastrukturinvestering af stor betydning for Køge – nemlig den vejtunnel, som skal lede biltrafikken ind og ud af bymidten ned under jernbanen, fortæller Jørgen Nue Møller.

Vejtunnelen forventes anlagt fra marts 2015 til engang i efteråret 2016. Også fodgængere får bedre mulighed for at krydse banen, for sideløbende med TK Developments byggeri opfører Køge Kyst en gangbro fra det nye Stationstorv til Collstropgrunden.

TK Development og Køge Kyst har nu aftalt at gennemføre hele TK Developments planlagte byggeri i Køges Stationsområde. Samtidig bliver byggeprojektet, som kort før jul fik tilføjet en biograf, nu også udvidet med 30 boliger, og der etableres et parkeringshus med plads til 250 biler.

Det kan nu slås fast, at i alt 34.500 m2 butikker, boliger, erhverv, kultur og offentlige funktioner i et nyt livligt fodgængerområde midt i Køge bliver en realitet. TK Development og Køge Kyst er blevet enige om at sætte den resterende del af byggeriet i Stationsområdet i gang.

Denne ”2. etape” udgør over halvdelen af TK Developments samlede byggeri, herunder hovedparten af de nye butikker – flere af dem med grønne taghaver – en ny stor Nordisk Film-biograf og det nye bugtede indkøbsstrøg ”Strædet”. Som noget helt nyt omfatter aftalen nu også 3.000 m2 boliger i Stationsområdets nordende. Den oprindeligt planlagte parkeringskælder er blevet reduceret i størrelse - til gengæld etableres et parkeringshus i den nordlige del af Stationsområdet.

- Vi glæder os utrolig meget til som de første at opføre byggeri i Køge Kyst. Med både boliger, butikker, erhverv, kultur, offentlige tilbud og spændende byrum afspejler det nye stationsnære område hele byudviklingsprojektets mangfoldighed, siger adm. direktør i TK Development Frede Clausen.

Attraktiv handelsby
- Det er en helt fantastisk nyhed for byen, at TK Development har sagt endeligt ja til at gøre byens nye handelskvarter til virkelighed. Det bliver en ny og endnu bedre oplevelse at gå på indkøb i Køge. Det vil gøre bymidten endnu mere spændende og tiltrække endnu flere handlende, til gavn for både de nye og de gamle butikker og for borgerne i en stor radius omkring Køge by, siger borgmester Flemming Christensen.

Også Realdania By, som er i partnerskab med Køge Kommune om Køge Kyst glæder sig:

- Vi er meget glade for, at der nu er grønt lys for det første byggeri i Køge Kyst. Det bliver samtidig et stort løft til byens detailhandel og et eksempel på, hvordan man kan skabe et kvalitetspræget alternativ til de mange storcentre – i tæt sammenhæng med butikslivet i den historiske bymidte, siger Realdania Bys adm. direktør Peter Cederfeld.

Klar tidsplan

Byggeriet af den nu endeligt aftalte 2. etape finder sted i 2015-17 med biografen som det første – dog vil de senest aftalte boliger i Stationsområdets nordende nok først stå færdige i 2018. Allerede i dette forår stikker TK Development spaden i jorden til 1. etape af byggeriet, som blev endeligt aftalt mellem parterne i oktober. 1. etape omfatter de første butikker og udvidelsen af Køge Rådhus, som efter planen åbner i 2016, og genoptræningscenteret, som vil stå klar i 2017. Det allerførste skridt er at etablere parkeringskælderen under bygningen lige nord for Stationspladsen.

- Vi har nu en klar tidsplan for det første byggeri i Køge Kyst og en god samlet løsning for det meste af Stationsområdet. Efter en årrække med et meget grundigt forarbejde i Køge Kyst er det virkelig glædeligt, at vi kan se det første bymiljø med spændende byggeri og byliv skyde op i de allernærmeste år, siger Køge Kysts bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.

Vejtunnel under banen
- Samtidig betyder salget af grunde til TK Development, at Køge Kyst kan tage hul på den næste infrastrukturinvestering af stor betydning for Køge – nemlig den vejtunnel, som skal lede biltrafikken ind og ud af bymidten ned under jernbanen, fortæller Jørgen Nue Møller.
Vejtunnelen forventes anlagt fra marts 2015 til engang i efteråret 2016. Også fodgængere får bedre mulighed for at krydse banen, for sideløbende med TK Developments byggeri opfører Køge Kyst en gangbro fra det nye Stationstorv til Collstropgrunden.

P-løsning sætter fart på projektet
Det nye parkeringshus får parkeringspladser både over og under jorden og kommer til at hænge sammen med parkeringskælderen under nabobygningen, som skal rumme en Irma, en Fakta, to mindre butikker og Køge Kommunes nye genoptræningscenter. Parkeringshuset kommer i sin form til at minde om denne bygning. På taget af parkeringshuset bliver der mulighed for at anlægge en dyrkningshave eller et andet grønt indslag i bybilledet, og facaderne vil blive begrønnet.

Den nye parkeringsløsning træder i stedet for den oprindeligt planlagte større parkeringskælder. Hovedårsagen til beslutningen om et parkeringshus er, at anden etape af TK Developments byggeri pga. omfattende arkæologiske udgravninger kan realiseres ca. et år tidligere, end hvis den oprindelige fulde p-kælder-løsning var fastholdt. Den nye løsning forbedrer også hele projektøkonomien.

Borgermøde om Stationsområdet
Køge Kyst inviterer til borgermøde onsdag den 25. februar kl 19.00 på Tapperiet, Søndre Badevej 1 i Køge. Her kan alle interesserede høre meget mere om, hvad der kommer til at ske i Stationsområdet i de kommende år.

Det nye parkeringshus får parkeringspladser både over og under jorden og kommer til at hænge sammen med parkeringskælderen under nabobygningen, som skal rumme en Irma, en Fakta, to mindre butikker og Køge Kommunes nye genoptræningscenter. Parkeringshuset kommer i sin form til at minde om denne bygning. På taget af parkeringshuset bliver der mulighed for at anlægge en dyrkningshave eller et andet grønt indslag i bybilledet, og facaderne vil blive begrønnet.

Den nye parkeringsløsning træder i stedet for den oprindeligt planlagte større parkeringskælder. Hovedårsagen til beslutningen om et parkeringshus er, at anden etape af TK Developments byggeri pga. omfattende arkæologiske udgravninger kan realiseres ca. et år tidligere, end hvis den oprindelige fulde p-kælder-løsning var fastholdt. Den nye løsning forbedrer også hele projektøkonomien.

Borgermøde om Stationsområdet
Køge Kyst inviterer til borgermøde onsdag den 25. februar kl 19.00 på Tapperiet, Søndre Badevej 1 i Køge. Her kan alle interesserede høre meget mere om, hvad der kommer til at ske i Stationsområdet i de kommende år.


Fakta om TK Developments byggeri:
1. etape omfatter 12.400 m2 svarende til ca. 22 % af hele Stationsområdet
2. etape omfatter 22.100 m2 svarende til ca. 40 % af hele Stationsområdet

Den resterende del af Stationsområdet omfatter ca. 21.000 m2 svarende til ca. 38 % af hele Stationsområdet.