x

Amtsborgmesteren indviede nye vandrestier ved Nørre Vosborg

Pressemeddelelse 20. december 2006

En naturoplevelse på nært hold og et indblik i, hvordan naturen er ganske egenrådig. Det var, hvad der mødte de fremmødte ved indvielsen af de nye vandrestier ved Nørre Vosborg i Vestjylland.

For naturen hindrede ganske enkelt en tur ud i engene. Stierne var oversvømmede, og to af de nybyggede broer stod under vand, så i stedet fik deltagerne et vue ud over stierne og en meget varieret tur på de nyanlagte stier gennem skoven.

Vandrestierne, der er blevet til i et samarbejde mellem Realea og Ringkjøbing Amt, blev indviet af amtsborgmester Knud Munk Nielsen som en af hans sidste officielle opgaver.

Adm. direktør Peter Cederfeld fra Realea understregede da også, at det ikke var tilfældigt, at stierne skulle åbnes midt i december og midt i juletravlheden. Der var to årsager:

- Denne ene er, at naturen omkring herregården ved Vemb er smukkest i ydersæsonerne, vinter og forår, efterår og vinter, for da skiller den storslåede natur sig fra. Den anden årsag er, at Ringkjøbing Amt ikke eksisterer længere fra årsskiftet, og Ringkjøbing Amt har taget aktivt del i Nr. Vosborgs fremtid, og især amtsborgmester Knud Munk Nielsen har været med til at skabe den nye fremtid for Nr. Vosborg.

Formålet med de 10 km stiforløb er at give de besøgende mulighed for bedre offentlig adgang til den naturoase, der omkranser Nørre Vosborg. Vandreruterne følger nye og eksisterende veje og stier i området, og stierne er afmærkede, så det er let at finde rundt.

Der er desuden udgivet en folder om det nye stiforløb. Folderen, der indeholder et kort over området, ruteoversigter og baggrundsinformation, er opstillet på ruten og kan endvidere rekvireres på turistkontorerne i Ulfborg-Vemb, Ringkøbing og Holstebro. 

Fakta:

  • Vandrestierne er anlagt i 2006 i et samarbejde mellem Ringkøbing Amt og Realea
  • Vandrestien er åben for offentlig adgang hele året. Man skal dog være opmærksom på, at området ikke er tilgængeligt, når der er jagt. Jagten foregår hovedsageligt i weekenderne i tidsrummet 9-15. Der vil altid være opsat skilte ved parkeringspladsen, når der er jagt.
  • Nørre Vosborg ejes af Realea A/S, der i øjeblikket forestår en gennemgribende restaurering af herregården.