x

Åbent hus i Havnemesterboligen, Skagen

Pressemeddelelse 15. september 2006

I anledning af, at Realea har færdiggjort restaureringen af Havnemesterboligen i Skagen, inviteres til åbent hus fredag den 22. september kl. 14-16.30 på Vestre Strandvej 10, Skagen

Havnemesterboligen bliver fremover hjemsted for for turistforeningen og erhvervshuset.

Havnemesterboligen i Skagen
Havnemesterboligen med mellembygninger, tværfløje og materielhus er opført i 1905 efter tegning af arkitekt Ulrich Plesner. Bygningen er oprindeligt opført som byens havnekontor med tilhørende havnemesterbolig samt med boliger for 2 opsynsbetjente.

Endvidere opførtes formentlig samme år en materielbygning i forlængelse af nordlige beboelsesfløj. Bygningen har i de seneste ca. 15 år - indtil 2003 - fungeret som Teknisk Forvaltning for Skagen Kommune. Bygningen blev fredet i 1986.

Bygningsanlægget profilerer sig arkitektonisk værdigt og skalamæssigt smukt i byens havnemiljø - som et fikspunkt beliggende på hjørnet af Vestre Strandvej og Trondsvej, hævet på en banke, med udsigt over havneplads, havnebassin og havneindløb til Bindesbølls fredede fiskepakhuse og med udsigt til havnens pulserende liv.

Arkitekten Ulrich Plesner skabte fornyelse i dansk bygningskunst. Hans "jyske arkitektur" blev fælleseje for hele landet, og Plesnerinspirationens byggeri ses i alle egne. Størst blev hans virke imidlertid i København, Ringkøbing og ikke mindst Skagen, som kom til at stå uløseligt knyttet til hans navn.

Bygningsanlægget repræsenterer et brud med datidens hjemlige arkitekturtradition, og er et eksempel på Plesners generation af arkitekter, der samlede sig om læresætningen: "Byg huse indefra og udefter". Alt skabtes fra bunden i en fri, personlig proces med inspiration fra ældre borgerlig byggeskik, England og murstensbarokken. "Havnemesterboligen", som måske er Plesners vigtigste værk i foreningen af engelske og danske træk, indgår markant som et i rækken af de mange bygningsværker tegnet af Ulrich Plesner, og må tilskrives som værende hans absolutte hovedværk i Skagen.