x

Bryghusprojektet og myKayak går sammen om at skabe liv i havnen

Pressemeddelelse 31. maj 2010

Mens vi venter på Bryghusprojektet, er der gratis prøvetime hos myKayak ved Bryghusgrunden på Christians Brygge

Grundlovsdag, lørdag den 5. juni, fra kl. 14.00-16.00, tilbyder myKayak og Bryghusprojektet gratis prøveture i havkajak. Initiativet er kommet i stand efter, at myKayak har fået havneplads ud for Bryghusgrunden. Realea A/S, som ejer Bryghusgrunden, ønsker med det planlagte byggeri at støtte op om livet i havnen, og med myKayak som nytilkomne lejere, er der ikke langt fra intention til handling.

Grundlovsdag kan du også møde Bryghusprojektets projektchef, Peter Fangel, som fortæller om de mange inden- og udendørs aktiviteter, der bliver i forbindelse med Bryghusprojektet.

Kom til en livlig lørdag på kajkanten ved Bryghusgrunden. Du møder bare op hos myKayak på dagen, mellem kl. 14.00-16.00, og så sørger myKayaks kyndige instruktører for at få sat folk og kajakker i havnen.

Yderligere oplysninger kan fås hos presserådgiver Heidi Meier, Realdania, på tlf.: 2680 3503 eller på mail: hba@realdania.dk

For flere oplysninger vedr. myKayak kontakt venligst Lars Schmidtsdorff på tlf. 2627 8440

Bryghusprojektet - lige nu:
I efteråret 2009 vedtog Københavns Kommune lokalplanen for Bryghusprojektet. Lige nu er projektet indklaget for Naturklagenævnet. Naturklagenævnet forventes at afslutte deres arbejde i 2010, og byggeriet genoptages herefter. Bryghusprojektet vil være klar til ibrugtagning i løbet af 2015.

Fakta om Bryghusprojektet:
Et udstillingssted. Et bosted. Et mødested. Et arbejdssted. Et legested. Et opholdssted. Et spisested. En forbindelseslinje, hvor byen møder havnen. Hvor trafikken møder og krydser bygningen. Hvor arbejdet møder fritiden. Hvor mennesker i alle aldre møder hinanden. Det er intentionerne med Bryghusprojektet.

Bag byggeriet på Bryghusgrunden står Realea A/S, som er datterselskab til Realdania.

Projektet består af et hus med en række udadvendte aktiviteter - primært initieret af Dansk Arkitektur Center/DAC - café og restaurant, boliger og kontorer til udlejning. Hertil kommer et underjordisk P-anlæg.

Udgangspunktet har været at samle en række aktiviteter omkring ét hus, og at dette hus bliver af exceptionel bymæssig og bygningsmæssig kvalitet. Samtidig skal huset samt opholds- og legearealerne bidrage til at skabe mere liv i kvarteret omkring Bryghusgrunden og til at styrke forbindelsen mellem indre by og Københavns Havn.

Det er en af verdens mest indflydelsesrige og internationalt anerkendte arkitekter, hollandske Rem Koolhaas, og hans tegnestue OMA, der har tegnet Realdanias Bryghusprojekt i København.

Rem Koolhaas/OMA er blandt de ledende internationale arkitekter, når det drejer sig om at forene teoretisk praksis med en legesyg, krøllet og dialogorienteret tilgang til arkitektur. Disse kendetegn kommer også til udtryk i tegnestuens tænketank, AMO (det spejlvendte af OMA), hvis arbejde med byplanlægning er karakteriseret ved at spejle arkitekturen i sociologien, teknologien, politikken og medierne.