x

Danmarks fredede huse kan bidrage til CO2-reduktion

Pressemeddelelse 19. marts 2009

Det kan lade sig gøre. Også i Danmarks fredede bygninger kan det lade sig gøre at implementere energibesparende tiltag og opnå betydelige gevinster for både miljøet og indeklimaet uden at gå på kompromis med disse bygningers særlige kvaliteter.

Fredede bygninger kan energiforbedres uden, at det behøver gå ud over bygningernes særlige visuelle udtryk og historiske kvaliteter. Det viser en ny rapport, der kortlægger og belyser de energibesparende foranstaltninger, der kan gennemføres, når kulturarven ikke må lide overlast.
Rapporten er udarbejdet på vegne af Realea og Kulturarvsstyrelsen og offentliggøres i dag.

"Vi har villet afdække, hvor langt man kan gå i forhold til energirenovering i et fredet bygningskompleks under hensynstagen til disse bygningers særlige forhold," udtaler adm. direktør i Realea, Peter Cederfeld. Og resultatet er opløftende.

Lovende
Projektet er udført på det fredede bygningskompleks Fæstningens Materialgaard i København, der primært anvendes til kontorformål.

"Selv om der er særlige forhold for kontorbygninger, er resultaterne lovende for fredede bygninger generelt: Vores eksempelprojekt viser, at det er muligt at opnå målbare besparelser på gennemsnitligt næsten 20 pct.  Det betyder, at selv om der er stor forskel på, hvad der kan lade sig gøre i forskellige fredede bygninger, så kan også disse bygninger, på deres egne præmisser, bidrage til at opnå væsentlige energibesparelser," siger Steen Hvass, direktør i Kulturarvsstyrelsen.

Besparelser
Rapporten, der er udarbejdet af ingeniørfirmaet Strunge Jensen A/S, dokumenterer de resultater, som en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ejendomsselskabet Realea, Kulturarvsstyrelsen, Varmings Tegnestue og ingeniørfirmaerne Jørgen Nielsen og Strunge Jensen er nået frem til.

Arbejdsgruppen har de seneste otte måneder kigget nærmere på en lang række kendte energibesparende foranstaltninger og forsøgt at få energibesparelser og hensynet til fredede bygningers særlige visuelle udtryk og kulturhistorie til at gå op i en højere enhed.

En femtedel
Hovedkonklusion er, at det er muligt, på bygningernes præmisser, at opnå CO2-besparelser på næsten 20 pct. ved at gennemføre energibesparende foranstaltninger, der ikke ødelægger bygningernes fredningsværdier.

Og selv om dele af CO2-besparelserne går tabt, når de tætnede bygninger skal køles igen for at leve op til Arbejdstilsynets minimumskrav til indeklima og komfort, så er der stadig betragtelige besparelser at komme efter.

Rapporten er afslutningen på 1. fase i det ambitiøse demonstrationsprojekt: "Energirenovering i fredede bygninger", der har til formål at vise, hvor langt man kan komme ned i energiforbrug ved at lave energibesparende foranstaltninger, der ikke antaster bygningernes bærende fredningsværdier.

De udvalgte forslag fra pilotprojektet vil nu blive gennemført i Fæstningens Materialgaard i København. Energiforbedringerne i bygningerne forventes afsluttet i 2011.

Yderligere oplysninger
Direktør Peter Cederfeld, Realea, tlf. 32 88 52 70, e-mail: pc@re.dk
Souschef Birte Skov, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 33 74 52 66, e-mail: biskov@kulturarv.dk
Ingeniør Jesper Strunge Jensen, Strunge Jensen A/S, tlf. 56 14 10 30, e-mail: jsj@strunge.dk