x

Dele af de nye vandrestier ved Nørre Vosborg står under vand

Pressemeddelelse 27. marts 2007

De seneste måneders voldsomme nedbørsmængder har betydet, at Storåen er gået over sine breder flere steder. Det mærkes også på Nørre Vosborgs jorde, hvor store dele af de nyanlagte vandrestier står under vand.

"Vi gør alt, hvad vi kan", siger forpagter Anders Thingstrup, "Men med de nedbørsmængder, vi har fået i år, er det en ekstra udfordrende opgave - det tager tid at få drænet området for vand igen og kommer der mere nedbør, vil vi blive forsinket yderligere".

"Vi har været i gang et stykke tid og vi regner med at vandstanden er bragt så langt ned, at vi inden for de næste døgn kan få Nørre Vosborgs egen pumpe i gang - herefter vil det nok tage en måneds tid at dræne området for vand, forudsat at vi ikke får mere nedbør i større mængder. Men man skal nok regne med, at der vil gå endnu længere tid inden området igen er farbart. Og vi opfordrer derfor alle til at orientere sig om, hvor stierne stadig er farbare på de informationstavler, der er opstillet i området", siger Anders Thingstrup.

Vandmængderne godt for landskabet
En positiv virkning ved oversvømmelserne er, at en stor del af de mængder sand, slam og næringsstoffer som åen slæber med sig, bliver tilbageholdt på engene. Der er altså ikke fare for at de store vandmængder ødelægger landskabet, men dette års afgrøder går tabt.

Når vandet er pumpet væk, venter der flere opgaver. I første omgang skal afvandingskanalerne, der løber til pumpestationen, renses op igen. Digerne skal gås efter og på sigt skal digerne forhøjes, så de svarer til de højere vandstande.