x

Det Foranderlige Hus

Pressemeddelelse 3. maj 2012

Vores behov og krav til vores bolig ændrer sig livet igennem. Børn, delebørn, hjemmekontor, fritidshobbyer, skiftende smag er blot nogle af årsagerne. I dag er det en bekostelig og tidskrævende opgave at få rammerne til at passe til vores skiftende livssituationer og behov, men det vil et banebrydende nyt projekt lave om på. Realdania Byg søsætter nu projektet 'Det Foranderlige Hus', der netop skal udvikle fremtidens fleksible bolig.

Forestil dig at få nyt køkken på en eftermiddag. Et nyt værelse. En større stue. En ny solterrasse. Det lyder som en drøm for de fleste boligejere, men med Realdania Bygs nye projekt 'Det Foranderlige Hus' skal den drøm nu blive til virkelighed.


"Vi vil gerne være med til at udvikle fremtidens bolig. Afsættet for os er bæredygtighed, at mindske det CO2 aftryk, vi sætter i byggeri, og vi gør det med afsæt i den måde, vi faktisk bygger, bruger og bor i vores huse på. Vi rækker nu ud til branchen og håber at få kreative byggefolk på banen, der vil være med til at virkeliggøre ideen om at skabe et hus, der er så fleksibelt at det kan tilpasses de skiftende behov og krav, vi stiller livet igennem til vores bolig", siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Eksempelprojekter for offentligheden
'Det Foranderlige Hus' er et udviklingsprojekt, der skal afdække mulighederne for at skabe et enfamiliehus, som er tilpasningsdygtigt overfor ændringer i æstetik, funktionelle behov og teknologisk udvikling. Det skal bl.a. ske ved hjælp af byggekomponenter, som er demonterbare og udskiftelige.

Projektet forventes at blive realiseret i et nyt parcelhuskvarter i Nyborg. Her vil Realdania Byg opføre et enfamiliehus med et areal på ca. 125-150 m2. Huset opføres ved siden af to igangværende projekter, 'Upcycle House' og to 'Vedligeholdelsesfrie Huse', og indgår dermed i en serie; et 'eksperimentarium', som belyser forskellige aspekter af ressourceforbrug og heraf afledt CO2-udledning, samt undersøger forskellige muligheder for begrænsning af CO2-udledning i byggeriet - indenfor rammerne af et enfamiliehus til en almindelig anlægsøkonomi.

Efter opførelsen vil huset blive åbnet for offentligheden, så alle har mulighed for at se resultaterne tæt på. Det ventes at ske i løbet af sommeren 2013.

For yderligere oplysninger kontakt
Peter Cederfeld, adm. direktør Realdania Byg, e-mail: pc@rdbyg.dk , tlf.: 7011 0606
Jørgen Søndermark, Projektleder Realdania Byg, e-mail: jso@rdbyg.dk , tlf.: 3288 5265

FAKTA

Det Foranderlige Hus er et udviklingsprojekt, der vil interessere sig for at begrænse CO2-udledning i forbindelse med forandringer af vores huse, som er forårsaget af skift i æstetik, funktionelle behov eller teknologisk udvikling. Projektet vil afdække og søge at finde løsninger på en række af de forandringer, der typisk opstår, mens vi bor i husene:

  • Rumlige forandringer: De største forandringer, man som husejer har behov for, skyldes typisk ændringer i familien. Målet er at rumlige forandringer kan foretages med mindst mulig tilførsel af nye ressourcer og med mindst muligt affald.
  • Plug and play: Æstetisk og teknologisk sigtes mod modulløsninger. Komponenter skal kunne udskiftes, når næste generation tilbydes, og uden unødig destruktion af brugte komponenter og tilstødende bygningsdele. Udskiftede komponenter bør kunne indgå i nye kredsløb. Målet er at færrest muligt nye ressourcer medgår til opgraderingerne.
  • Høj forandringshastighed: Ejendommen skal i helhed og i dele kunne skilles ad hurtigt. Målet er at den samlede ejendom kan adskilles i komponenter på 2 dage.
  • Høj tæthed: Den tæthed som dagens byggeri kræver, er en stor udfordring ved en bygning, som let skal kunne adskilles. Jo flere samlinger, der ikke kan forsegles endeligt, desto større risiko for utætheder. Målet er samme tæthedskrav som i almindeligt, ikke-adskilbart byggeri.
  • Genanvendelse: Det skal vurderes hvordan de udskiftede dele kan genanvendes. F.eks. er aftagere til den forældede bygningsdel i sin helhed næppe sandsynlige. Målet er derfor at der skal satses på en mulig, endelig, adskillelse i rene materialer.
  • Tilgængelige komponenter: Det Foranderlige Hus skal som den mest markante forskel til beslægtet forskning udføres med minimum 75% 'hyldevarer', med udblik til andre felter, f.eks. skibs- og togbyggeri for ideer til samlinger som kan adskilles ved mindre destruktiv indgriben.
  • Almindelig økonomi: Projektet skal, også til forskel fra anden beslægtet forskning, udføres med en almindelig anlægsøkonomi.

Det Foranderlige Hus bliver mellem 125 og 150 m2 stort. Det skal opføres indenfor en 'almindelig' økonomi. Huset skal på samme tid være til at skille ad i komponenter uden destruktion og alligevel overholde tæthedskravene i 2015-standard. Det ventes at stå klar i foråret 2013, hvorefter der vil blive afholdt åbent hus og projektet blive præsenteret.

Som arkitektrådgivere har Realdania Byg indgået aftale med to af Danmarks største arkitektfirmaer, Henning Larsen Architects og 3XN's udviklingsafdeling GXN, i et enestående samarbejde. Begge firmaer har stor indsigt i bæredygtighedsproblematikker, men valget er i særlig grad baseret på to projekter, som Realdania Byg ser som forudsætninger for Det Foranderlige Hus:

Henning Larsen Architects har været arkitekt på 'Energy Flex House', som er opført ved Teknologisk Institut i Taastrup i 2009. Dette hus kan skilles ad med henblik på at kunne undersøge forskellige typer facadeopbygninger og sammenligne forskellige tiders bygningsreglementer, hvilket kun er muligt med omhyggelige samlinger og tæthed i de adskilbare komponenter.

GXN er involveret i projektet 'Vugge-til-vugge Pavillon', som skal opføres ved COWI's hovedsæde. Det skal være Danmarks mest bæredygtige bygning, hvor alle materialer skal kunne genbruges med ingen eller minimal forringelse, enten i ren form eller som komponenter. Det er et high-end eksperimenterende byggeri med stor faglig appel, som tænkes at indeholde elementer, som vil kunne omsættes til opnåelige muligheder i Det Foranderlige Hus.

Der er på nuværende tidspunkt afholdt de første workshops, og der er gode ideer i massevis på tegnebordet. Et af de aspekter der forfølges, er den udbredte danske gør-det-selv mentalitet - tænk hvis udskiftningerne kunne gøres så enkle, at man selv kan ændre fordelingen af værelser, farven på gulvene og indretningen af køkkenet i et snuptag uden at ødelægge noget og uden den store håndværkereksamen!