x

Fremtidens parcel er bygget af skrald

Pressemeddelelse 8. december 2011

Containere, cowboybukser og champagnepropper. Ikke materialer, man normalt forbinder med at bygge nyt. Men de er netop eksempler, der kan komme i spil, når Realdania Byg nu indleder byggeprojektet, Upcycle House, hvor genbrugte materialer, anvendes så de bliver mere værd. Princippet kaldes "upcycling", og bliver nu for første gang i Danmark brugt til at opføre et parcelhus med en konkurrencedygtig økonomi.

"Vi har prøvet at finde et dansk ord for upcycling, men forædling, der er den mest direkte oversættelse, rammer ikke lige så godt. De fleste kender re-cycle tankegangen, men upcycling er mere end det. Det handler kort sagt om at give brugte produkter og affaldsmaterialer nyt liv og bruge dem i nye, mere værdifulde sammenhænge, så der - i det store miljømæssige og økonomiske perspektiv - produceres mindre, og så vi udnytter vores ressourcer på en mere bæredygtig måde. Det giver et mindre energiforbrug, og dermed en mindre CO2-udledning," siger administrerende direktør i Realdania Byg Peter Cederfeld.

I dag er der et stort fokus på at nedbringe energiforbruget til varme og strøm i bygninger, mens vi bor i dem. Det næste naturlige skridt er at se på energiforbrug og CO2-udledning, når husene bygges.

Nyt liv til genbrug
Det kommende Upcycle-hus opføres som en showcase, der skal udvikle en spirende tendens og tjene som inspiration for både den brede befolkning og for fagfolk og producenter. Men det bliver også et 'rigtigt' hus med alle gængse moderne bekvemmeligheder.

Upcycle House bygges som et enfamiliehus på ca. 125-150 m2, og skal koste mindre end et tilsvarende typehus. Huset skal fremstå som et normalt parcelhus, appellere bredt i sin udformning og skal ikke udstråle 'genbrug'. Håbet er at kunne vise, at upcycle-tanken ikke kun er godt for CO2-balancen men også for arkitektur og pengepung, så klimahensyn og privat snusfornuft kan følges ad.

Basismaterialet i det kommende Upcycle House bliver skibscontainere, som kendes fra havne og fragtskibe, og som i dag bruges til stort set al godstransport i verden. Men projektet vil opspore og bruge så mange upcyclede byggematerialer, som det er muligt.

"Med Realdania Bygs Upcycle House vil vi udtrykke upcycle-tankegangen i et helt almindeligt parcelhus. Så bliver den abstrakte ide pludselig meget mere konkret. Huset vil dog ikke signalere genbrug, det meste sker i det skjulte - for eksempel 'forsvinder' containerne ind i konstruktionerne, hvor de erstatter beton, stål eller træ. Det samme gælder en lang række af de andre ting, vi kigger på, men der vil da forhåbentlig også dukke nogle sjove, lidt anderledes materialer op, som de gulve af gamle champagnepropper, vi har set," siger arkitekten Anders Lendager, der er valgt som arkitekt til det kommende Upcycle House. Intentionen er, at selvom Upcycle House blot bliver 'et af husene på vejen' skal det blive blandt de flotteste.

En realistisk showcase

Når huset er opført i 2012, vil det blive åbnet for offentligheden, så alle har mulighed for at se upcycling tæt på.  Der vil blive målt og regnet på, hvor lidt CO2 man kan nøjes med at udlede for at skabe et almindeligt parcelhus, og samspillet mellem en lang række materialer og bygningsdele vil på én gang ubemærket danne ramme om en families hjem, og samtidig stå som et markant slag for klimaet.

Realdania Byg har kig på en storgrund i et nyt parcelhuskvarter i Nyborg til at realisere projektideen. Kommunen har netop igangsat en lokalplanproces, der skal afklare, om grunden kan skifte fra et tæt-lav byggeri til seks uafhængige parcelhusgrunde. Grunden i Nyborg er interessant, fordi Realdania Byg her ser en mulighed for, midt i landet, at opføre en række interessante eksempler, som kan udvikle det danske parcelhus. Nyborg er samtidig en ganske almindelig købstad, hvor der stilles kontante krav til, at de nye huse ikke 'stikker ud', og det giver en garanti for at de nye huse bliver vedkommende for de fleste af os.

Resultatet af lokalplanprocessen kendes til februar.

For yderligere oplysninger kontakt
Peter Cederfeld, Adm. direktør Realdania Byg, e-mail: pc@rdbyg.dk, tlf.: 7011 0606
Jørgen Søndermark, Projektleder Realdania Byg, e-mail: jso@rdbyg.dk, tlf.: 3288 5265 

Læs mere om Upcycle House