x

Friluftsrådet indgår samarbejde med Bryghusprojektet

Pressemeddelelse 7. oktober 2010

Efter at have mødtes en række gange, er projektsekretariatet på Bryghusprojektet og medlemmer af Friluftsrådet blevet enige om, at der er mere, der samler dem end adskiller dem.

"Vi blev i foråret inviteret ind til dialog med projektsekretariatet i Bryghusprojektet. Den dialog udmøntede sig i en række møder, hvor vi er blevet indført i alle de ændringer bygherren har foretaget i Bryghusprojektet, siden dispositionsforslaget blev præsenteret i foråret 2008", udtaler bestyrelsesformand i Friluftsrådet København, Flemming Hansen, og fortsætter, "Denne detaljerede indføring i projektet og imødekommelse af vores hovedanke, det visuelle indblik til Slotsholmens havnefront fra vandsiden og Frederiksholms Kanal, gjorde det klart for os, at vi har meget mere til fælles med Bryghusprojektet end imod det. Derfor ønsker vi at indgå et samarbejde, hvor vi kan bidrage med vores kompetencer i den videre udvikling af Bryghusprojektet".

Realdania taler ikke blot om dialog, men fører den reelt
I Realdania er glæden stor over det kommende samarbejde. Administrerende direktør i Realdania, Flemming Borreskov, udtrykker det således: "Realdania vil meget gerne dialogen i alle sine projekter. At Friluftsrådet og Bryghusprojektet indgår et samarbejde understreger vigtigheden og værdien af en tydelig, konstruktiv og åben dialog. Og understreger endvidere, hvordan dialogen kan bringe parterne tættere sammen".

Medlem af Friluftsrådet Københavns bestyrelse, Svend-Erik F. Pedersen, glæder sig over dialogen vedrørende Bryghusprojektet: "Vi vil meget gerne fortsætte den konstruktive dialog og bidrage med alle vores ressourcer, derfor har vi aftalt med projektsekretariatet på Bryghusprojektet, at vi deltager i deres brugergruppedialog, hvor også daginstitutionerne og Den Classenske Legatskole er repræsenteret. På den måde kan vi være med til at sikre, at projektet og de mange rekreative områder der er i forbindelse med projektet, bliver behandlet med størst mulig faglighed".

Peter Fangel, projektchef på Bryghusprojektet, er initiativtager til dialogen med Friluftsrådet: "Vi har i projektsekretariatet høje ambitioner med vores dialogproces. Vi har ikke kun haft dialog med Friluftsrådet dette forår, men også med en række andre interessenter og opponenter". Peter Fangel slutter: "Den dialogbaserede måde at arbejde på, vil vi fortsætte med. Bryghusprojektet er et stort og komplekst projekt, og derfor er det en god investering at invitere til dialog, så vores interessenter og opponenter, kan se den løbende udvikling projektet er inde i, og bidrage hvor det er muligt".

Læs mere om Bryghusprojektet, og find pressefotos på www.bryghusprojektet.dk