x

Gensyn Med Nørre Vosborg - Kulturnat i Bygningskulturens Hus d. 10. oktober

Pressemeddelelse 1. oktober 2008

Herregårdsaften/Udstilling/Kulturnatten 10. oktober 2008

Københavnerne ligger helt i bund, når det gælder kendskab til de danske herregårde, viser en undersøgelse fra Bygningskultur Danmark. Og det er måske ikke så mærkeligt i betragtning af det store kulturudbud, der i forvejen er i hovedstadsområdet. Men herregårdene er en så vigtig del af Danmarks kulturelle og historiske arvegods, at også storbyboere bør have et blik ind i deres helt unikke univers. Og hvis københavnerne ikke vil komme til herregården, så må herregården komme til dem. Det mener Bygningskultur Danmark, som benytter Kulturnatten 2008 til at invitere på ægte og levende herregårdsstemning og udstilling i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111 fra kl. 19.00. Gæsterne bydes velkommen ved det fuldt opdækkede herregårdsbord til tonerne fra strygere. Ud på aftenen læser skuespillerinden Beate Bille højt af Karen Blixens novelle "Ringen", som finder sted på en herregård. Desuden kan gæsterne opleve fotograf Janne Klerks stemningsfulde billeder af vidunderlige Nørre Vosborg i Vestjylland - og se udstillingen om danmarkshistoriens største restaureringsprojekt af den 500 år gamle herregård.

Herregårdsoplevelser ad libitum
På Kulturnatten 2008 får københavnerne for første gang lejlighed til at opleve det tætteste, man kommer på en ægte herregårdsaften inden for bymurene. Et opdækket herregårdsbord, kandelabre og levende ænder i gården skaber en stemning fra den 500 år gamle herregård Nørre Vosborg i Vestjylland. Ved bordet kan man lune sig i efterårsnatten med en skål varm herregårdssuppe, mens strygere slår tonerne an til en usædvanlig landoplevelse i storbyen. Når sulten er stillet, bliver Karen Blixens novelle "Ringen" læst højt i stearinlysenes skær af skuespillerinden Beate Bille. Højtlæsning var en yndet beskæftigelse på 1800-tallets danske herregårde, hvor blandt andet H.C. Andersen var en flittig gæst.

Ifølge udstillingsleder Ida Christoffersen er herregården et must for enhver københavners kulturelle dannelse og historiske forståelse. Og selv om københavnerne ifølge Bygningskultur Danmarks undersøgelse har mindre kendskab til de danske herregårde, end fx. sønderjyder og øvrige sjællændere, så ligger hovedstadens indbyggere i top, når det gælder lysten til at opleve og bruge herregårdene til for eksempel koncerter, middag, overnatning eller ferie.

"De godt 600 danske herregårde rummer fantastiske fortællinger, unikke kulturmiljøer og bygninger, som repræsenterer det fineste af Danmarks ældre bygningskunst. Herregårdene var engang kulturelle og sociale fyrtårne, der satte markante præg på store dele af Danmark. Men samtidig er herregården et kulturelt begreb med alt for lille nutidig forankring, og det vil vi gerne gøre noget ved. Jeg håber, at mange vil komme forbi og smage på herregården, føle stemningen, se udstillingen og forhåbentlig få appetit på et besøg på en rigtig herregård. Mange af dem ligger jo blot et par timers kørsel fra København," understreger Ida Christoffersen.

Ringen sluttet
En af de herregårde, som københavnerne bør unde sig selv at opleve, er Nørre Vosborg i Vestjylland. Det 500 år gamle herregårdsanlæg blev i 1970 overtaget af Henrik Haubroe, en københavnsk forretningsmand, som havde stor forståelse for stedets kulturskatte. De var derfor godt bevaret, da stedet i 2004 blev overdraget til Realea A/S, som påbegyndte fire års restaurering og nyindretning til kultur- og oplevelsescenter med hoteldrift og konferencefaciliteter.

"Det har været vigtigt for os at bevare den vestjyske herregårdsstemning på Nørre Vosborg samtidigt med, at vi har skabt et økonomisk bæredygtigt grundlag, som kan sikre herregårdens fremtid. På den måde kan vi med respekt for stedets lange historie føje nye sider til den lange og fascinerende fortælling om Nørre Vosborg", udtaler administrerende direktør i Realea, Peter Cederfeld.

Ringen er sluttet, når københavnerne under årets Kulturnat inviteres inden for i Bygningskulturens Hus for at se fotograf Janne Klerks fotografier af Nørre Vosborg og Realeas udstilling om, hvordan den nænsomme og nærmest utroligt detaljerede restaurering forløb. Og ikke mindst resultatet deraf. Vel mødt!

Udstillingen kan opleves i Bygningskulturens Hus fra d. 10. oktober til d. 7. november.
Åbningstider: Mandag-fredag kl.11-17.

Yderligere informationer om herregårdsaftenen:

Yderligere information:
Ida Christoffersen, udstillingsleder i Bygningskultur Danmark. Tlf. 3347 6610. Mobil 2426 4271. Email: ic@bygningskultur.dk

Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realea. Tlf. 7011 0606. Email: pc@re.dk
www.realea.dk


FAKTA

Kulturnat i Bygningskulturens Hus
19.00 Dørene åbnes
19.30-20.30 Nørre Vosborgs sidste herremand Henrik Haubroe signerer sin bog "Mit eventyr som deltids herremand på Nørre Wosborg".
21.00 Skuespiller Beate Bille læser op af Karen Blixens novelle "Ringen"
Der vil være mad og drikke og musik hele aftenen

Nørre Vosborg er en herregård med 700 års historie bag sig. Det fredede anlæg er smukt beliggende i et enestående kulturlandskab i Vestjylland og består af bygninger opført i perioden 1542 til 2007. Nørre Vosborg er i dag ejet af ejendomsselskabet Realea, der i 2004-2008 har forestået en gennemgribende restaurering og nyindretning af herregården, der i dag er indrettet som hotel og kultursted.

Det mener danskerne om herregårdene
Bygningskultur Danmark har i forbindelse med opstarten af projekt "Fremtidens Herregård" taget pulsen på danskernes forhold til herregården. Der er i den forbindelse gennemført interview med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 17 år. Interviewene er gennemført som telefoninterview, og respondenterne er tilfældigt udtrukket. Interviewene er gennemført i perioden fra den 4. februar til den 7. februar, og stikprøven omfatter 978 personer. Læs mere om fremtidens herregård på http://www.fremtidensherregaard.dk/.

Undersøgelsen viser blandt andet at:

• 39% af danskerne har besøgt en herregård inden for de seneste 2 år, og at 19% af danskerne aldrig har besøgt en herregård.
• 79% af danskerne kunne forestille sig at spise middag og overnatte på en herregård.
• 79% af danskerne kunne forestille sig at deltage i kulturelle og oplysende arrangementer som koncerter, politiske debatmøder, historiske foredrag og lignende på en herregård.
• 65% af danskerne kunne forestille sig at arbejde i et firma med adresse i en renoveret driftsbygnings på en herregård.
• 56% af danskerne kunne forestille sig at holde ferie i en renoveret driftsbygning på en herregård.

Hele undersøgelsen kan rekvireres hos Bygningskultur Danmark, der er projektsekretariat for kampagnen. Fremtidens Herregård er en Realdania-kampagne.