x

Huse der holder

Pressemeddelelse 15. december 2011

Et hus, der holder i 150 år uden vedligeholdelse? Det lyder som et ønskescenarie for mange husejere. Nu forsøger Realdania Byg at gøre drømmen til virkelighed med projektet 'Det vedligeholdelsesfri hus'. Her opføres to eksempelbyggerier, der samler den nyeste og den ældste viden. Målet er at vise, hvordan man kan bygge boliger, der holder længere, med et

Realdania Byg indleder nu to eksempelprojekter under overskriften "Det vedligeholdelses-fri hus". Det ene skal samle og vise kendte og klassiske byggematerialer og metoder, det andet skal anvende den nyeste viden og teknik. Det vedligeholdelsesfri hus har to mål; dels at man som ejer ikke skal røre huset i en periode på mindst 50 år; det vil sige reelt vedligeholdelsesfrit, og dels at huset opnår en lang levetid på 150 år.

"Tid er en væsentlig faktor, når vi taler vedligeholdelse af ejendomme. De færreste tænker over, at deres huslån løber i 30 år, fordi det historisk har været den tid, man forventede en bygning kunne holde i. Men de fleste ejendomme bliver stående i længere tid. Derfor er der brug for, at vi ser på hvilke tiltag, der skal til for at vedligeholde husene. Især når vi taler om byggeriets CO2-aftryk. Hvis vi skal skifte vinduerne eller bare glasset i dem hvert 10ende år, kan det samlede regnskab hurtigt blive dyrt, selvom vi her og nu sparer noget - både økonomisk og CO2-mæssigt," siger adm. direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

Et mindre CO2-aftryk

 Når man bygger et enfamiliehus udledes en mængde CO2. Det vedligeholdelsesfri hus skal holde op til tre gange så længe som et almindeligt hus og sparer derved CO2 på grund af sin lange levetid. Når man vedligeholder udledes også en mængde CO2. Et hus, der kan stå 50 år uden at blive rørt, sparer derved også CO2. Samlet set skal Det vedligeholdelsesfri hus altså sikre, at der gennem en levetid på 150 år udledes mindre CO2, end (op til tre) nye huse ville udlede.

"Vi tror, at der både i landets historiske ejendomme og i den allernyeste materialeudvikling findes uudnyttede potentialer og elementer, som kan forbedre mange byggeriers levetid betragteligt, og som derfor fortjener større fokus og bedre kendskab i den danske byggebranche", fortæller Peter Cederfeld.

Eksempelprojekter for offentligheden

Begge ejendomme opføres som enfamiliehuse med et areal på ca. 130-150 m2 indenfor en konkurrencedygtig anlægsøkonomi. Og de vil efter opførelsen blive åbnet for offentligheden, så alle har mulighed for at se resultaterne tæt på.

Projektet forventes at blive realiseret i et nyt parcelhuskvarter i Nyborg. Her er kommunen midt i en lokalplansproces, der skal afklare, om grunden kan skifte fra et tæt-lav byggeri til seks uafhængige parcelhusgrunde. Resultatet af lokalplanprocessen kendes til februar.

For yderligere oplysninger kontakt
Peter Cederfeld, Adm. direktør Realdania Byg, e-mail: pc@rdbyg.dk , tlf.: 7011 0606

Læs mere om de Vedligeholdelsesfri Huse

FAKTA

Om begrebet "Levetid"
En bygnings og en bygningsdels levetid er det samlede udtryk for resistensen overfor en lange række af udfordringer. 'Vedligeholdelsesfri' skal defineres i forhold til, hvilke af disse udfordringer man vil beskytte bygningen mod, og hvor længe ejendommen skal kunne leve uden tilførsel af materialer med videre.

I erkendelse af, at 'for evigt' ikke kan opnås, defineres levetids-perioden for 'Det vedligeholdelsesfri hus' til at være 150 år. Et almindeligt hus heroverfor forventes i dag at kunne stå i 50-75 år.

Om Hus A: Traditionelle materialer og byggemåder

 • Projektet fokuserer på traditionelle materialer og metoder, som ses som resultat af en slags evolution, som har kasseret de ikke-anvendelige, og som derfor ses som gode valg til et vedligeholdelsesfrit hus i forhold til både slid, nedbrydning og æstetisk patinering.
 • Projektet ser desuden tilbage i det historiske bygningsarkiv for at reaktivere metoder og materialer, som er glemt eller opgivet på grund af æstetiske, økonomiske eller tidsmæssige årsager, men som ellers ville have sikret længere levetider uden vedligehold.
 • Det store indsamlingsarbejde, som ligger i 'Byg-Erfa', søges gjort praktisk anvendeligt. Uanset hvor grundigt Bygningsreglementet er, er der et stort felt af løsninger som ikke er medtaget som regler, men som er opsamlet i Byg-Erfa bladene i en systematiseret 'trial and error'-proces. Projektet vil samle og eksemplificere al den lærdom, som ligger gemt her.
 • De fundne guldkorn i arkivet skal så vidt muligt genfortolkes ind i vores egen tid. F.eks. viser erfaringen fra et af Realdania Bygs tidligere eksempelprojekter, Energiparcel, at et meget stort udhæng ikke kun skåner murværket, men også har betydning for minimering af overophedning på trods af, at bygningen bliver tætnet ekstremt og får vinduer med gode passiv solvarme egenskaber. En nyfortolkning af stort udhæng er derfor yderst relevant i forbindelse med tætte lavenergihuse, som baserer sig på passiv solvarme i forårs-, vinter- og efterårsmånederne.
 • De tidligere løsninger, som hentes frem, skal gerne fremstå omkostningsneutralt i forhold til almen praksis i dag i videst mulig omfang.

Om Hus B: Ny teknologi og eksperimenterende materialer

 • Inspiration til bedre holdbarhed uden vedligehold skal hentes i udviklingsresultater indenfor byggeri under ekstreme klimapåvirkninger i tornado-, monsun-, jordskælvs- ørken- og arktiske områder, samt i andre udfordrende felter som i flyindustrien, det maritime felt samt i rumfartens arkitektur og konstruktioner.
 • Inspiration skal også findes i to nyere trends i materialeforskningen; manipulationer af materialer på molekylært plan og samtænkning af organiske materialer med kunstproduktindustrien i forskellige kompositprodukter mv.
  Disse felter undersøges og filtreres for teknologier, materialer og løsninger, som kan bringes til funktion i et almindeligt hus indenfor en tilnærmelsesvis almindelig økonomi.
 • Bionik - selvopretholdende biologiske systemer - tænkes med som et muligt supplement, men pga. den beherskede fremkomst af egentlige konstruktive muligheder indenfor denne udviklingsretning kan feltet ikke alene være fundament for et enfamiliehus, men evt. for omgivelserne.
 • Ved at gå udenfor de almindelige byggematerialer og -løsninger åbnes forhåbentlig for muligheden for at finde prisbillige, men bedre alternativer, som dog må forventes at skulle håndteres i forhold til æstetik.