x

Køkkenet er boligens forsamlingshus

Pressemeddelelse 18. november 2014

Køkkenet er i dag boligens forsamlingshus og æstetiske visitkort. Det er her, familien mødes og dyrker hinanden, og det er her, familien sætter sig selv i scene. Men sådan har det ikke altid været. Sådan siger arkitekt og professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, Claus Bech-Danielsen, der den 9. december i Bygningskulturens Hus i København fortæller om det moderne køkkens udvikling fra arbejdsplads til familierum

Vi har bedt Claus Bech Danielsen svare på fire hurtige spørgsmål om køkkener.

Hvorfor er køkkenets udviklingshistorie interessant?
Køkkenets udvikling er en del af boligens udviklingen. Gennem de sidste 100 år har danskernes bolig udviklet sig markant, og det samme har køkkenet. Når vi forskere slår ned på et enkelt rum som fx køkkenet, så får vi et meget håndgribeligt billede på den generelle historiske udvikling og de omstillingsprocesser, der er foregået. Køkkenet gennem tiden er en afspejling af en masse faktorer: Boligbehov og boligdrømme, ændrede familiemønstre og kønsroller, madlavning og madkultur osv.

Hvornår skete den største "køkkenrevolution" i det 20. århundrede?
Mellemkrigstiden er det tidspunkt, hvor vi ser den største forandring. I første omgang var det arkitekter og bygherrer, der begyndte at interessere sig særligt for køkkenet, primært ud fra et ønske om at rationalisere arbejdsgange og tidsforbrug, og de skelede bl.a. til den udenlandske bilindustri, som var langt fremme i rationaliseringstankegangen. Men snart begyndte også middelklassen og det bedre borgerskab at kigge på køkkenet med nye øjne, og flere aktører blandede sig: Modernisterne krævede rene former, lige linjer og funktionalitet, feministerne krævede ligestilling i køkkenet osv.

 Hvordan kommer familielivet anno 2014 til udtryk i køkkenet i dag?

Det danske køkken anno 2014 er "boligens forsamlingshus". Det er her, familien mødes og dyrker hinanden. Selv om det efterhånden er 15-20 år siden, at begrebet "samtalekøkken" opstod, lever det fortsat i bedste velgående som det sted, hvor kernefamilien kan udfolde sig og hygge, snakke, læse osv. Men samtalekøkkenet er også boligens "æstetiske visitkort". Det er i køkkenet, at familien sætter sig selv i scene. Køkkenet er blevet et showroom og en slags identitetsmarkør, og det er ikke tilfældigt, at køkkenet ofte er det første rum, der bliver vist frem, når vennerne er på besøg.

Hvor peger køkken-tendensen hen nu?
Samtalekøkkenet er stadig i fokus, men hvor det hidtil har haft en "samlende funktion", har det nu også fået en "adskillende funktion". Det hænger sammen med en tendens inden for boligindretning lige nu, der går i retning af generationsopdeling med en ungdoms- og en vokseafdeling. Samtalekøkkenet får her funktion af "støjværn". Til gengæld er det store og veludrustede samtalekøkken ikke proportionalt med den tid, vi bruger på madlavning. Tværtimod bruger vi generelt mindre tid på madlavning end før samtalekøkkenernes indtog, og fokus i køkkenet er flyttet fra madlavning og spisning til andre aktiviteter.