x

Kulturarv og Klima - muligheder og begrænsninger i praksis

Pressemeddelelse 16. november 2009

Kulturarv og klima er to af tidens helt store buzzwords. Weekendarrangement forsøger at navigere i det komplicerede landskab, der opstår, når de to ord sættes sammen og parres med praksis. Bag arrangementet står ejendomsselskabet Realea og Kulturarvsstyrelsen, der midtvejs i et ambitiøst demonstrationsprojekt nu har konkrete bud på, hvad man gør i praksis, når man vil energirenovere kulturarven.

Få gode råd til at klæde dit fredede eller bevaringsværdige hus varmt på, uden at det går ud over udseendet. Mærk forskel på almindeligt glas og energiglas og hør forfatter, journalist Pernille Stensgaard om energiforbedringer og arkitektur, når Realea og Kulturarvsstyrelsen sætter fokus på kulturarv og klima i weekenden den 20. - 22. november.

Historiske huse
Der er fokus på klimavenlige energiforbedringer i fredede og bevaringsværdige bygninger, når ejendomsselskabet Realea og Kulturarvsstyrelsen åbner dørene til et weekendarrangement i Fæstningens Materielgård, Bryghusgade 2, København K, hvor der sættes fokus på energiforbedringer i bygninger med særlige kvaliteter. Udstillingen er åbent alle dage fra kl. 13 - 16.00, og det er gratis at deltage.

Afslør varmespild
Weekendarrangementet vil byde på gratis rådgivning og mulighed for at se en simuleret trykmåling af en bygning. Mulighed for at se hvordan et termokamera kan afsløre store og små temperaturforskelle i bygningen. Du kan også se en film om restaurering af vinduer og mærke forskellen på almindeligt glas og energiglas.

Pas på arkitekturen
En plancheudstilling, skala 1:1 modeller, film, baggrundsrapporten om pilotprojektet med energiforbedringer i den fredede Fæstningens Materielgård, er også med til at stille skarpt på, om det lader sig gøre at lave energiforbedringer uden at ødelægge arkitekturen i bygningen.

Gode råd
Alle dage stiller arrangørerne op med et kompetent rådgivningsteam, der giver dig mulighed for at få rådgivning om energirenovering af dit eget hus. Rådgivningsteamet består af: Arkitekt Maja Svane fra Dansk Bygningsarv A/S, Arkitekt Thomas Kampmann fra Center for Bygningsbevaring, arkitekt Signe Hommelhoff og Souschef, arkitekt Birte Skov fra Kulturarvsstyrelsen.

Velment opsang
Arrangementet slutter søndag kl. 15.00 med foredrag af forfatter og journalist på Weekendavisen, Pernille Stensgaard, der vil tale om vigtigheden af, at vi ikke går for vidt i vores forsøg på at forene kulturarv og klima.

Udstillingen markerer afslutningen på første fase af et ambitiøst forsøgsprojekt, der i skala 1:1 afprøver, om det er muligt at gennemføre energirenovering i fredede og bevaringsværdige huse i Danmark med udgangspunkt i frednings- og bevaringsværdierne.

Afdækningen af muligheder og begrænsninger i mødet mellem kulturarv og klima sker med afsæt i det fredede bygningskompleks Fæstningens Materialgård, der også er autentisk ramme om udstillingen.

Yderligere oplysninger
Direktør Peter Cederfeld, Realea, tlf. 3288 5270,
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 3374 5100