x

Lokalplanen for Bryghusprojektet vedtaget i Borgerrepræsentationen

Pressemeddelelse 18. september 2009

Torsdag den 17. September vedtog Borgerrepræsentationen lokalplanen for Bryghusgrunden. Det skete med 28 stemmer for og 14 stemmer imod. Med beslutningen er der taget et vigtigt skridt i retning af, at København og københavnerne inden for en overskuelig årrække vil få en enestående udstillingsbygning og nogle omgivende byrum, der vil skabe byliv og aktivitet i lokalområdet og forbinde by og havn på en måde der ikke tidligere er set i København.

 
Bryghusprojektet har været på tegnebordet siden 2006, hvor Realdania købte grunden af Ørestadsselskabet. Realdania har siden 2006 kørt en dialogproces med byens borgere, områdets kulturinstitutioner og naboerne omkring Bryghusprojektet. Denne dialogproces har kvalificeret og forbedret idéerne for grundens udnyttelse endnu mere. Den vedtagne lokalplan indeholder denne kvalificering.
 
"Lokalplanprocessen har været lang og krævende, men vi kan se at de udfordringer der har været, har betydet et styrket projekt. Vi er meget ambitiøse med Bryghusprojektet. Her vil vi både skabe en bebyggelse af exceptionel arkitektonisk kvalitet, der fremmer mangfoldighed, samt arbejde med løsninger, der forholder sig til det aktuelle spørgsmål om bæredygtighed. Vi vil skabe et multifunktionelt hus, der mange år frem i tiden vil tilgodese de behov, der måtte ønskes", udtaler projektchef Peter Fangel.
 
Huset bliver multifunktionelt - en udstillingsbygning til Dansk Arkitektur Center, som forbinder byen og havnen og rummer mange forskellige andre aktiviteter; så som boliger, café og restaurant, arbejdspladser, underjordisk parkeringsanlæg og lege- og opholdspladser både inde og ude.
 
Det er en stor udfordring at bygge på dette sted. Bryghusgrunden ligger ned til Københavns Havn og er skåret igennem af Ring 2, hvor der dagligt passerer mere end 20.000 biler i døgnet. Denne trafikale åre vil også være der i fremtiden. Huset bygges henover - og under vejen, så trafikken kommer igennem bygningen. Derudover kommer der helt nye passager for cyklister og gående, som er med til at forbedre den trafikale dynamik i området. Huset er også med sin volumen tænkt til at spille sammen med de mange store bygninger i området, eksempelvis Ny Christiansborg, Christian IV's Bryghus og Det Kongelige Biblioteks "Den Sorte Diamant".
 
Den hollandske prisbelønnede arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA er arkitekter på Bryghusprojektet, som forventes klar til ibrugtagning i 2015.